​Fortsatt satsning på sommaraktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Av på 21 mars, 2019

Förvaltningen för funktionsstöd fortsätter med satsningen att arrangera sommaraktiviteter för örebroare med funktionsnedsättning. Det beslutade Funktionsstödsnämnden när årets verksamhetsplan antogs.

I sommar arrangeras för andra året kostnadsfria sommaraktiviteter för personer bosatta i Örebro kommun som har en fysisk eller psykisk funktions­nedsättning. Syftet med satsningen är att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid för målgruppen.

– Detta är en möjlighet för personer med funktionsnedsättning i Örebro kommun att prova på olika aktiviteter och få en meningsfull sysselsättning under sommaren, säger Georg Barsom, ordförande i Funktionsstödsnämnden.

I fjol fick deltagarna prova aktiviteter på temat idrott, hälsa och glädje. De fick bland annat spela boule, minigolf, fotboll, utöva yoga, måla, fotografera och se uppträdanden med olika artister. Arrangemanget var mycket uppskattat bland deltagarna. Sommaraktiviteterna arrangeras med stöd av volontärer och intresseorganisationer.

– Vårt goda samarbete med intresseorganisationer och civilsamhället är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda anpassade fritidsaktiviteter till personer med funktionsnedsättningar. Målet är att öka både antalet volontärer och antalet deltagare på arrangemangen, säger Johanna Viberg, förvaltningschef för Förvaltningen för funktionsstöd.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in