​Frågor om Stripa gruvmiljö besvaras på kommunfullmäktige

By on 24 september, 2020
Stripa gruvmiljö - ett av fler ämnen som kommer att behandlas av kommunfullmäktige på måndag 28 september.

Var kan man uppdatera sig om nuläget för Stripa gruvmiljö och dess framtid i Lindesbergs kommun? Den frågan ställer Inger Griberg (MP) i en interpellation till Linde Stadshus AB, Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB som kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde på måndag 28 september.

Inger Griberg har inkommit med en interpellation från Miljöpartiet de gröna i Lindesberg om nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö:

  • Var kan man uppdatera sig om nuläget för Stripa gruvmiljö och dess framtid i Lindesbergs kommun?
  • Var finns ägardirektiv, vart kan man läsa om verksamhetsplan och affärsplan för kommunens nationella byggnadsminne, tillika ansvar sedan köp av anläggningen och hela kulturarvsmiljön 2006?

”Efter research på kommunens hemsida – under ”kommun och politik” där bolagsordningar med mera presenteras på ett föredömligt sätt – återfinns inte Stripa gruvmiljö och byggnadsminne. Har undertecknad missat något eller har byggnadsminnet liksom ”32:an gått i himlen in”?”, skriver Inger Griberg som hänvisar till Stripa gruvmiljös väg ut och in i kommunpolitiken under åren 2006- 2020.

Besök Linde AB ”ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar”. Där återfinns Badhuset, Arenan och biografverksamheten. Här ungefär försvinner Stripas nationella byggnadsminne ut någonstans och övergår till att bli enbart ett driftsansvar under Fastigheter i Linde AB. Varför och hur går detta ihop med alla ekonomiska satsningar som gjorts under åratal, på besöksanläggningen och dess levandegörande?, frågar Inger Griberg.

Riksantikvarieämbetet, Bergslagssatsningen (EU-projekt 2006-2016), Länsstyrelsen, kommunen och inte minst ett flertal privata företagares har gjort stora satsningar i miljön? Hur tolkas dessa av kommunen i dagsläget? Var finns planer, kommunens ansvar och hur går ” låsning och nedstängning” och tystnadskultur ihop med utvecklingsstrategin i kommunen?, frågar sig MP i interpellationen.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2020-09-28 » https://www.lindesberg.se/download/18.cb7cd12174bf27a7ddb8f/1600954138223/KF%202020-09-28.pdf

You must be logged in to post a comment Login