​Frövifors och Stadra får långsiktig regional finansiering

By on 20 september, 2020
Frövifors Pappersbruk - en viktig del i länets kulturella infrastruktur.

Frövifors Pappersbruksmuseum och Stadra Teater är två av de fem verksamheter som bedöms vara så viktiga för länets kulturella infrastruktur att Region Örebro län tecknar samverkansavtal för långsiktig finansiering 2021-2023. Regionens kulturnämnd fattar beslut i frågan på onsdag 23 september.

”Vi är glada för det samarbete vi har med Region Örebro Län, i deras roll som en av museets stiftare, och att det tecknas ett långsiktigt avtal!”, säger Mikael Tiderman – museichef på Frövifors Pappersbruksmuseum.

”Vi är mycket glada för att bli sedda som en viktig del av den kulturella infrastrukturen”, säger Magnus Wetterholm – teaterchef på Stadra Teater:

Långsiktiga samverkansavtal med fem verksamheter

Region Örebro län fördelar årligen cirka fyra miljoner kronor som regionala verksamhetsmedel för genomförandet av länets regionala kulturplan. En central del i kulturplanen är de verksamheter som tillsammans bär upp stora delar av den regionala kulturella infrastrukturen och som får verksamhetsmedel av Region Örebro län.

”Det är därför av stor vikt att i den mån det är möjligt skapa möjlighet för långsiktig planering och väl fungerande former för samverkan mellan region och aktör”, skriver Region Örebro läns kulturnämnd

Medlen har tidigare ansökts varje år med fördelningsbeslut i februari-april innevarande år.

”Det är viktigt för Region Örebro län att kulturaktörerna upplever en trygg och hållbar ekonomisk grund med möjlighet att planera sina verksamheter mer långsiktigt. Utifrån detta har samverkansavtal för finansiering 2021-2023 skapats. Genom samverkansavtal behöver inte en årlig ansökan göras. Verksamheten ska dock fortfarande lämna in en årlig uppföljning”, skriver Region Örebro läns kulturnämnd.

Samverkansavtal för långsiktig finansiering av regionala verksamhetsmedel kultur 2021-2023 kommer att tecknas med:

  • Frövi Pappersbruksmuseum (Lindesbergs kommun): 268.000 kronor per år
  • Stadra Teater (Nora kommun): 1.051.000 kronor per år varav 207.000 är statliga medel
  • Alfred Nobels Björkborn (Karlskoga kommun): 324.000 kronor per år
  • Teater Martin Mutter (Örebro kommun): 514.000 kronor per år
  • ArkivCentrum (Örebro kommun): 3.858.000 kronor varav 452.000 kronor är statliga medel

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kulturnämnden 23 september träder avtalen i kraft 2021-01-01 och gäller till och med 2023-12-31 med en uppsägningstid på tre månader. Om det årliga grundbeloppet ändras genom nämndbeslut ändras också summan i avtalet.

Viktiga avtal för Frövifors Pappersbruksmuseum och Stadra Teater

Mikael Tiderman – museichef på Frövifors Pappersbruksmuseum:

”Vi på Frövifors Pappersbruksmuseum vill kunna arbeta vidare med vår vision att växa och utvecklas som museum och kulturarena både regionalt, nationellt och på sikt även internationellt. För att kunna göra detta är stabiliteten i museets grundfinansiering en otroligt viktig fråga att arbeta med. Vi är glada för det samarbete vi har med Region Örebro Län, i deras roll som en av museets stiftare, och att det tecknas ett långsiktigt avtal. Vi hoppas att vi i framtiden ytterligare kan fördjupa det samarbete vi har och finna långsiktiga lösningar för museet att utvecklas. Frövifors som plats har en naturlig koppling till papprets historia och samtid. Vår vision är att stärka museets position som ett svenskt papperscentrum. En plats där vårt gemensamma kulturarv levandegörs, inte minst till en yngre publik. En plats där kunskap kan spridas och utbytas, och materialet kan utforskas exempelvis inom samtidskonsten”.

Magnus Wetterholm – teaterchef på Stadra Teater:

”Viljan från Region Örebros sida att skapa trygghet för oss och att minska vårt administrativa arbete är mycket vällovlig. Vi är mycket glada för att bli sedda som en viktig del av den kulturella infrastrukturen. Kanske har vår verksamhet denna sommar – med våra filmer, guidningar och blickarna framåt inför invigningen av Bergslagens minsta teater och premiären i oktober – bidragit till och stärkt regionens vilja att se positivt på oss. Stadras absoluta vilja är ju att fortsätta skapa konst med både hjärta, innehåll, glädje och eftertanke. Med mycket fokus på människor som bor i Bergslagen”.

Fördelning av regionala kulturbidrag 2020 (tusen kronor)

Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat 2020 års statliga och regionala verksamhetsbidrag inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Totalt har 105.069.000 kronor fördelats varav Frövifors Pappersbruksmuseum får 268.000 kronor (0,26%).

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login