​Halv miljon till demokratiprojekt i Ryssland

Av på 6 mars, 2017

Nordiska ministerrådet ger närmare 640 000 kr till ett rysk-nordiskt forskningsprojekt för att studera bland annat deliberativ medborgardialog och demokratisk samhällsstyrning. Projektet kommer att ledas från Kristianstad och norska Bodö.

Forskningsprojektet Nordic Practices – Russian Realities: cooperation on building joint competence in public governance får 636 000 kr (500 000 DKK) av Nordiska ministerrådet. Projektet ska skapa en institutionell plattform för utbyte av hur offentlig styrning tillämpas och kompetensuppbyggnad inom områden som är relevanta för regionalt och lokalt styre, så som deliberativ medborgardialog.

Svenska, norska och finska forskare kommer att involvera regionala och lokala chefer och politiker från både Norge och Ryssland och när projektet är klart kommer deltagarna att ha lärt känna sina motsvarigheter personligen och ha samarbetat inom varandras problemområden. Projektet ska öka teoretiska kunskaperna och stärka färdigheter såsom kommunikation och lärande.

– Från Rysslands sida är de intresserade av att lära sig mer om hur vi inkluderar medborgarna i samhällsstyrningen i våra nordiska länder. Bland annat kommer jag att föreläsa om deltagarrörelser i olika delar av världen med konkreta exempel från hur medborgare i både Sverige och Ryssland deltar i regionalt och lokalt samhällsstyre, säger Giuseppe Grossi, professor i företagsekonomi med inriktning offentlig styrning vid Högskolan Kristianstad.

Forskningsprojektet kommer att börja i april 2017 och pågå till september 2018. Den totala budgeten är 1,175 miljoner kronor. Ansvariga för projektet är professor Giuseppe Grossi samt Evgenii Aleksandrov, forskare vid Handelshögskolan i norska Bodö.

Deltagande organisationer
Nord University (Norge)
Tampere University (Finland)
Högskolan Kristianstad (Sverige)
Council of municipalities of Saint-Petersburg (Ryssland)
Council of municipalities of the Leningrad region (Ryssland)
Ministry of Municipal Development and internal policy of the Kaliningrad region (Ryssland)
Government of the Leningrad region (Ryssland)
Nordland fylkes administration (Norge)

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in