​Högt förtroende för Sveriges bönder och LRF Örebro tar täten för lägre klimatpåverkan

By on 13 juli, 2017
Margareta Malmquist (LRF Sörmland) och Per Willén (LRF Örebro) skriver på för 5050 till 2020.

Konsumenterna litar på Sveriges bönder, nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat. Förtroendet är även högt för bonden när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle, och som samhällsaktör. Det visar en analys gjord av undersökningsföretaget Ipsos, på uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

De 1000 tillfrågade konsumenterna som deltog i Ipsos-undersökningen fick ta ställning till påståenden nomi tre områden: Förtroendet för bonden generellt, bondens roll ur miljö- och hållbarhetsperspektiv samt bonden som livsmedelsproducent.

Resultatet visade att konsumenterna hyser högt förtroende för landets jordbrukare inom alla tre områden:

  • 74 procent tycker att Sveriges bönder har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd.
  • 71 procent tycker att Sveriges bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan.
  • 88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt.

– Det är mycket glädjande att vårt långsiktiga brukande av resurserna får gensvar hos konsumenterna, säger Per Willén som är regionordförande i LRF Örebro.

Bara inom ett område märks en viss försvagning av konsumenternas förtroende för svenska lantbrukare, det är inom området klimat och hållbarhet. Även om 71 procent tycker att svenska bönder bidrar till ett hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan så är det en nedgång med 5 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

LRF Örebro är ett av föregångslänen i Sverige när det gäller övergång till fossilfritt i och med att man antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att minst 50 procent av medlemmarna ska köra sina traktorer på minst 50 procent fossilfritt redan 2020.

– Just när det gäller hållbarheten så har vi i LRF Örebro antagit utmaningen 50/50 till 2020 för att driva på omställningen. Vi kan gå över till helt fossilfritt ännu snabbare om regeringen hjälper till med konkurrenskraftiga skattevillkor på helt fossilfria bränslen som exempelvis HVO. I dagsläget är det betydligt dyrare för en lantbrukare att köra helt fossilfritt.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login