​Hundratals miljoner bidrar till ett mer stabilt och hållbart Bergslagen

By on 3 november, 2020
Linde energis huvudkontor på Skrinnargatan i Lindesberg. Foto: Linde energi.

Linde energi har mellan år 2010 och, hittills, 2020 investerat nästan 400 miljoner kronor i bland annat förnybar elproduktion, ett stabilare elnät och fossilfri värme. Det kommunägda företagets vision är att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, en kompass som pekar ut vägen mot ett hållbart Bergslagen där alla kan leva, jobba och utvecklas.

– Som energiproducent har vi ett större ansvar än att bara leverera el och värme. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt, menar Jens Isemo, vd på Linde energi.

Att hållbarhet är något som genomsyrar hela Linde energi lär ha gått få förbi. Den el företaget säljer är 100 procent förnybar, på 10 år har de fossila utsläppen från värmeverksamheten minskat med 86 procent, man har nominerats till Miljöstrategipriset, ska vara helt fossilfria år 2025 och har för andra året i rad tilldelats guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete av internationellt erkända EcoVadis.

– Vi ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. De pengar vi tjänar stannar i kommunen och Bergslagen, vilket gör att vi varje år kan investera miljontals kronor i ett mer stabilt och driftsäkert elnät och hållbara energilösningar samt på olika sätt stöttar och sponsrar det lokala föreningslivet, fortsätter Jens Isemo. – Väljer du lokal energi, innebär det att vi kan investera mer och att du även bidrar till ett hållbart Bergslagen med ett levande förenings-, kultur- och näringsliv.

Några exempel på vad 400 miljoner kronor investerats i:
  • Värmeackumulatorn vid Linde energis huvudkontor på Skrinnargatan i Lindesberg
  • Utbyggd växlar- och pumpkapacitet för ökad spillvärmeanvändning, vilket resulterat i mindre mängd eldad fossil olja
  • Elpanna och biooljepanna för att ta bort 10 GWh fossilolja (1000 ton) hos Por-Pac/Lindepac
  • Energisamarbete med Baettr i Guldsmedshyttan, som ersatt fossil olja, tar tillvara spillvärme och möjliggör fjärrvärmeutbyggnad i Guldsmedshyttan och Storå
  • Vädersäkring av elnätet genom att gräva ner kablar, rasera ledningsgator, byta till giftfria ledningsstolpar och starkare elledningar
  • Förnyelse av vattenkraftstationer och tillhörande dammar för trygg och säker produktion av förnybar el
  • Anslutning av nya el- och värmekunder
  • Örebro läns bästa utbyggda laddinfrastruktur för elbilsladdning
  • Solhagen i Torphyttan, som är Örebro läns största markförlagda solpark
Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa Linde Energi

You must be logged in to post a comment Login