​Hur uppfattar barn det när vuxna dricker

Av på 30 mars, 2021

För många barn innebär påsken godsaker, lek och mer tid att umgås med familjen. Men det finns en annan sida av påsk och andra helger som många barn får erfara; att de vuxna berusar sig. Vad kan du som vuxen tänka på när ditt eller någon annans barn befinner sig i situationer där alkohol är inblandat, och hur uppfattar egentligen barn vuxna som är påverkade?

Det är lätt hänt att man unnar sig ett glas vin extra under påsken, utan att lägga någon större vikt vid hur barnen i familjen uppfattar det, särskilt om de aldrig uttalat sig negativt om din alkoholkonsumtion. Vad många inte vet är att barn på en millisekund kan uppfatta när du övergår från nyktert till berusat tillstånd – och det är oftast inte en angenäm upplevelse. Det finns inget barn som tycker det är lustigt när en förälder ändrar personlighet, blir självcentrerad, tappar talförmågan och balansen. Barn utvecklar oftast strategier för att hantera vuxnas drickande istället för att säga ifrån. Därför är det extra viktigt att du som förälder tänker till gällande ditt drickande även om du själv inte uppfattar det som problematiskt.

Alkohol ur barnets perspektiv – att möta någon de inte känner
Alla barn har stort behov av att känna trygghet i samvaron med sina föräldrar och det innebär ofta att förälderns beteende behöver vara relativt förutsägbart och igenkännbart. En vuxen person som är berusad är motsatsen till förutsägbar – sättet att prata förändras, humöret är förstärkt, tonläget är annorlunda. För ett barn innebär en berusad förälder ett möte med en person de inte känner och det kan man enkelt förstå är något mycket obehagligt.

Och som om inte det vore nog, så sänks vår förmåga till uppmärksamhet och självreflektion när vi är i ett berusat tillstånd. Det blir svårt att ta andra människors perspektiv och man fokuserar mer på de egna behoven än någon annans. Att som barn uppleva att ens föräldrar inte ser en och själva beter sig som oberäkneliga barn, ger en känsla av att vara skyddslös och kan skapa stor oro.

En annan viktig aspekt är att det egentligen inte är någon skillnad på om du tar ett eller flera glas. Barn skapar snabbt associationer mellan doften av alkohol, ljudnivån och de vuxnas förändrade beteende. Därför kan situationer där man bara dricker måttligt få barnen att uppleva samma oro som de gjorde i en tidigare situation då du eller någon annan närstående till barnet befann sig i ett mer berusat tillstånd, och barnet börjar då använda sig av de olika strategier som han eller hon tidigare använt för att hantera känslan av otrygghet.

Vad du som vuxen kan tänka på

  • Försök att ta barnets perspektiv. Hur hade du som barn upplevt det om den person som var din trygghetspunkt plötsligt hade försämrad kontroll, betedde sig impulsivt och inte tog hand om dina behov?
  • Prata med dina barn. Om du ska ta ett glas vin, förbered dem på det och förklara att du t.ex. kommer att ha lättare till skratt och be dem att säga till när det på något vis känns obekvämt för dem.
  • Fråga dina barn hur de tänker och känner kring situationer där alkohol är inblandat. Du kan även berätta mer ingående hur berusade människor beter sig så att barnen med enkelhet kan göra skillnad mellan berusat och nyktert tillstånd.
  • Tänk efter före. Kommer du klara av att se till barnens behov när du dricker, även när de gått och lagt sig? Om olyckan är framme eller om barnet blir sjukt måste du kunna agera snabbt, kan du det när du har druckit?
  • Välj dina tillfällen. Tänk efter om det verkligen är nödvändigt att dricka just den här kvällen. Om du vet att det blir svårt att undvika, anlita en barnvakt eller ring en nära släkting som bättre kan ansvara för dina barn så de kan känna sig trygga.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Pratamera.nu

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in