​Ingen planering för idrott när städerna växer

By on 13 september, 2019
Foto: Fredrik Karlsson

Hälften av Sveriges kommuner har inte en långsiktig plan för idrotten när städerna växer. Samtidigt svarar var fjärde kommun att det är brist på ytor och mark till plats för idrott. Det visar Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning.

– Behovet av motion och rörelse har aldrig varit större, och svenska barn är de mest stillasittande i hela Norden. Landets 20 000 idrottsföreningar vill bidra till att fler rör på sig och mår bättre genom hela livet, men då måste det skapas förutsättningar för vår verksamhet. Tillgången till idrottsytor och idrottens roll i samhällsplaneringen behöver tas på allvar, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

Sverige har under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Den långsiktiga planeringen är avgörande för att bygga hållbara samhällen. Riksidrottsförbundets enkätundersökning visar att 45 procent av kommunerna har gjort en analys av tillgång till idrottsytor i kommunen. Var fjärde kommun svarar att det är brist på lämpliga ytor/mark till anläggningar och idrottsytor. Knappt hälften av kommunerna uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Det är en marginell förbättring med två procentenheter jämfört med 2018 då 33 procent uppgav att de hade en plan.

– Sammantaget visar resultatet att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa. Idrotten måste komma med tidigt i kommunernas planering. Vi vill att idrott läggs till i plan- och bygglagen, säger Björn Eriksson.

Fakta
Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie genomfördes mars-maj 2019 och skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 84 procent av kommunerna svarade på enkäten. Förutom anläggningar så omfattar undersökningen även frågor om utvecklingen av det ekonomiska stödet till idrotten, särskilda idrottssatsningar inom kommunerna, förekomsten av idrottspolitiska program med mera.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login