​Innebandyn når nya målgrupper – med förenklade spelformer

By on 30 oktober, 2019
Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet. Foto: Svenska Spel

Nu gör Svenska Innebandyförbundet, tillsammans med Värmlands Innebandyförbund, ytterligare satsningar för att locka nya målgrupper. Projektet Innebandy Flex ska skapa en så inkluderande tränings- och tävlingsform som möjligt. Till hjälp har projektet tilldelats 370 000 kronor från Riksidrottsförbundets Framåtfonden.

I Svensk Innebandy Vill, Svenska Innebandyförbundets långsiktiga visionsplan, är ett av målen att hitta nya målgrupper och locka flera utövare till sporten.
Projektet Innebandy Flex syftar till hundra procent på det.

– Spelformen i Innebandy Flex ska sänka trösklarna och öka tillgängligheten för att skapa ett livslångt idrottande inom innebandy. Det skiljer sig från den traditionella innebandyn genom både förenklade regler och mer flexibla tränings- och tävlingsformer, säger Camilla Olsson, kanslichef på Värmlands Innebandyförbund.

Innebandy Flex har redan testats som pilotprojekt i Värmlands IBF, som var det distriktet som på idén. Nu vill Riksidrottsförbundets Framåtfonden satsa vidare på det och har bidragit med 370 000 kronor. Det säkerställer att projektet fortsätter i Värmland, där målet är att minst åtta föreningar övergår i ett fullt praktiskt genomförande senast i februari 2021. Det innebär att de implementerar spelformen Innebandy Flex i sitt ordinarie utbud och genom det inkluderar fler i verksamheten.

– Det innebär förstås inte att vi ska ta bort den traditionella strukturen, men däremot att vi breddar erbjudandet så att det passar fler. Hela samhället genomsyras på många sätt av en ökad flexibilitet och där har vi inom idrotten inte alltid hängt med. Förhoppningsvis kan det vara ett sätt för oss att, tillsammans med föreningarna, erbjuda ännu fler former av innebandy framöver och därmed också inkludera fler i vår sport, säger Camilla Olsson.

– Vi tror att projektet Innebandy Flex är ett steg mot bättre folkhälsa. Den stillasittande trenden bland barn och ungdomar behöver brytas och vi är övertygade om att Innebandy Flex kan bidra till det. Det finns både unga och äldre som inte är intresserade av tävling och generellt inte är insatta i innebandyns regler och strukturer. Det är dem vi hoppas nå genom Innebandy Flex, säger Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

Fakta, Innebandy Flex
Idén föddes när en studie på Karlstads universitet visade att det var svårt att få in nyanlända i ordinarie verksamhet. Det största hindret var inte språket eller etnicitet, utan deltagarnas idrottsliga kompetens och föreningars syn på träning och tävling. Värmlandsidrotten och Värmlands IBF tog fram konceptet tillsammans.

Det finns inget krav på träningsnärvaro för att spela match. Alla tränings- och matchtillfällen är öppna för alla, oavsett ålder, bakgrund, ambitionsnivå, erfarenhet och kompetens.

Svenska Innebandyförbundet har för avsikt att Värmlands Innebandyförbund under 2020 ska fungera som ett pilotdistrikt för satsningen, för att sedan kunna lansera konceptet nationellt.

Projektet pågår mellan februari 2020 och februari 2021. En projektledare ska anställas för att styra verksamheten.

Fakta, Framåtfonden
Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler.

Sport | Innebandy
Örebronyheter

Källa Svensk Innebandy

You must be logged in to post a comment Login