​Jemen: Myndigheter måste underlätta för insatser mot covid-19

Av på 11 april, 2020
Foto: MSF/Al Hareth Al Maqaleh

Efter att det första bekräftade fallet av covid-19 i Jemen uppmanar nu Läkare Utan Gränser myndigheterna att tillåta införseln av medicinsk utrustning och personal i landet.

Jemen är ett krigsdrabbat land med ett kollapsat sjukvårdssystem och möjligheterna att hantera ett utbrott med befintliga resurser i landet väldigt låg.

– Mer skyddsutrustning och ökade testmöjlighet måste snabbt skickas till Jemen, både till det nationella sjukvårdssystemet men också till hjälporganisationer på plats, säger Caroline Seguin, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Jemen. Jemenitiska myndigheter måste också tillåta införseln av nödvändig medicinsk utrustning samt personal.

Trots den globala bristen på skyddsutrustning och tester är länder som Jemen oerhört sårbara för effekterna av covid-19, något som bör tas i beräkning vid fördelning av utrustning. Alla länder måste göra sin del att se till att humanitär personal kan ta sig dit de behövs.

Resursbrist ett stort hot 
Läkare Utan Gränser har hjälp myndigheterna i Aden och Sanaa med att sätta upp behandlingscenter mot covid-19. Trots detta saknas fortfarande fungerande behandlingscenter i landet och det finns väldigt små ekonomiska resurser att betala löner till sjukvårdspersonal.

Läkare Utan Gränser ser en stor risk med det begränsade antalet sjukhus och vårdcentraler och spridningen av covid-19 skulle ha katastrofala konsekvenser om inte extra insatser inte sätts in snabbt.

– 90 procent av vår personal är jemeniter och extra stöd kommer behövas för vår personal som redan är kraftigt överbelastade sedan tidigare, säger Caroline Seguin. All personal som kommer in i landet kommer att behöva genomgå en 14 dagar lång karantän för att förhindra att viruset sprider sig ytterligare.

Sjukdomen kan spridas väldigt snabbt, speciellt i tätbefolkade områden som i städer eller i flyktingläger. På landsbygden finns dålig eller ingen tillgång till sjukvård överhuvudtaget, samt inga testmöjligheter, kontaktspårning eller möjlighet att isolera människor.

I de få sjukhus och vårdcentraler som finns råder stor brist på intensivvårdsplatser för att kunna behandla de mest sjuka. De skulle snabbt bli överbelastade då de fortfarande behandlar skadade från kriget eller behandling till undernärda barn.

Läkare Utan Gränser bedriver projekt och stödjer sjukvårdsinrättningar i 13 provinser runt om i Jemen sedan 2017.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in