​Kommunfullmäktiges sammanträden i vår genomförs med särskilda rekommendationer

By on 18 mars, 2020
Arkivbild

Vårens sammanträden med kommunfullmäktige kommer genomföras på de datum som tidigare fastställts, men särskilda rekommendationer gäller för att begränsa risken för smittspridning och värna om personalresurser.

Enligt 5 kap 45§ får fullmäktige handlägga ärenden om mer än hälften av ledamöterna närvarar. En stor andel av ledamöter och ersättare kan över tid komma att drabbas av coronaviruset och därmed inte kunna delta i kommunfullmäktiges sammanträden.

– För att vi hela tiden ska ha en tillräckligt hög andel närvarande ledamöter för att vara beslutsmässiga, är inriktningen för sammanträden under mars, april och maj att de begränsas till förmiddagar. Syftet är att begränsa risken för smittspridning samt visa respekt för att den personal som krävs för att administrera sammanträdena under rådande stabsläge behövs för andra uppgifter, säger Agneta Blom (S), kommunfullmäktiges ordförande.

– Rekommendationen är att samtliga partier närvarar vid sammanträdena enbart med ledamöter eller tjänstgörande ersättare så att partiets mandat är fyllda. Icke tjänstgörande ledamöter rekommenderas följa mötet via webben. Detta för att så långt som möjligt bidra till att vi över tid kan ha full representation från samtliga partier även om ledamöter och ersättare blir sjuka. Vi följer händelsernas utveckling noga, och kan om nödvändigt med kort varsel meddela nya beslut och rekommendationer, avslutar Agneta Blom.

Allmänheten uppmanas följa mötet hemifrån

Örebroare som vill följa mötena uppmanas följa via webben hemifrån. De som ändå vill följa på plats, rekommenderas att följa mötet via direktsändning i lokal i direkt anslutning till sessionssalen.

Här finns kommunfullmäktiges sammanträdestider » https://www.orebro.se/kommun–politik/politik–beslut/kommunfullmaktige.html

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login