​Kraftig minskning av gästnätter i mars

Av på 7 maj, 2020
Arkivbild

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Ny statistik från Tillväxtverket för mars 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med närmare 40 procent jämfört med mars 2019. Den sista veckan i mars var minskningen så stor som 67 procent.

– Effekterna av coronapandemin har fått snabba och dramatiska konsekvenser för den svenska besöksnäringen. Statistiken från sista veckan i mars visar också på en nedåtgående trend. Tyvärr lär det inte alls se bättre ut när vi får siffrorna för april, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Det största tappet på svenska turistanläggningar står inte oväntat utländska besökare för. Gästnätter från svenska besökare minskade med 34 procent i mars medan de utländska gästnätterna hade en minskning med 56 procent. Alla Sveriges län hade en nedgång av gästnätter. Stockholms län tappade mest, över hälften, medan Dalarna tappade minst.

Gästnätterna från Kina minskade mest

Gästnätterna från Kina minskade med 83 procent jämfört med mars 2019. Gästnätterna från USA minskade under samma period med 54 procent. Även gästnätterna från de nordiska grannländerna samt Tyskland, som utgör de största utländska marknaderna för besöksnäringen i Sverige, minskade kraftigt. Gästnätterna från de nordiska länderna minskade med 50 procent och gästnätter från Tyskland med 45 procent.

900 miljoner i förlorade hotellintäkter

Majoriteten av gästnätterna under mars, spenderades på hotell. De totala logiintäkterna för hotell uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor, en minskning med 47 procent jämfört med året innan. Gästnätterna på både vandrarhem och stugbyar minskade under samma period med 35 procent. Andelen gästnätter på camping minskade med 19 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Tillväxtverket
Statistiken för mars 2020 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma eftersläpning av inrapporterade uppgifter. Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in