​Läkare Utan Gränser trappar upp arbetet mot coronapandemin

Av på 1 april, 2020
Ett av två av tillfälliga sjukhus i Madrid, Spanien som Läkare Utan Gränser upprättat för att avlasta den befintliga vården.

Läkare Utan Gränser intensifierar insatserna mot spridningen av det nya coronaviruset, både genom att höja beredskapen i befintliga projekt och med nya insatser i europeiska länder som Italien, Spanien och Frankrike.

Läkare Utan Gränser har svarat på sjukdomsutbrott och katastrofer i närmare 50 år. I nuläget arbetar organisationen i 70 länder runt om i världen, och över hälften av dem har redan drabbats av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.

Som medicinsk humanitär organisation är vårt uppdrag att ge vård och stöd i kriser och katastrofer. Just nu är några av de mest avancerade sjukvårdssystemen i Europa under enorm press. Att svara på sjukdomsutbrott är kärnan i vårt arbete, vi stöttar den befintliga sjukvården när den är överbelamrad och hjälper till med vår expertis, säger Christos Christou, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Coronaviruset har hittills spridits främst i länder med mycket utvecklade sjukvårdssystem och sociala skyddsnät, där de flesta i befolkningen har tillgång till rinnande vatten och möjlighet att isolera sig. Detta är helt enkelt inte möjligt för människor i många av de länder där Läkare Utan Gränser arbetar.

Om spridningen får fäste i länder med svaga sjukvårdsystem och en sårbar befolkning som inte kan skydda sig själva riskerar konsekvenserna att bli förödande. Nu krävs global solidaritet och samarbete mellan länder – inget land kan kämpa mot coronaviruset ensamt.

Läkare Utan Gränser är djupt oroade över tillgången till framtida vaccin, diagnostiska verktyg och läkemedel mot covid-19 i kriser och katastrofer. Regeringar måste skjuta upp eller upphäva patent för medicinska produkter som kan komma att användas för covid-19, så att så många människor som möjligt kan få tillgång till dem till överkomliga priser.


Lista över Läkare Utan Gränsers insatser mot covid-19

Europa:

Italien: 
Läkare Utan Gränser stöttar tre sjukhus i regionen Lombardiet med infektionsskydd, och har även inlett insatser i regionen Marche i centrala Italien. Man bedriver även uppsökande aktiviteter, stöttar familjeläkare och sjukvårdspersonal som hjälper människor som isoleras hemma. I nuläget har Läkare Utan Gränser cirka 30 anställda för insatserna mot covid-19 i Italien.

Spanien: 
För att avlasta vården har Läkare Utan Gränser upprättat två tillfälliga sjukhus i Madrid, med plats för över 200 bäddar. Organisationen stöttar hälso- och sjukvårdsmyndigheterna på både regional och lokal nivå, ger råd kring smittskydd och samarbetar med äldreboenden.

Belgien: 
Läkare Utan Gränser stöttar ett flertal sjukvårdsinrättningar med personal, teknisk rådgivning och material. Man ger även stöd till äldreboenden och sårbara grupper som hemlösa och papperslösa.

Frankrike: 
Projekt för hemlösa och migranter i Paris med omnejd, med mobila kliniker och screening. Den 24 mars evakuerades 700 personer från ett läger i Aubervilliers nära Paris, där de bodde under osäkra förhållanden. De placerades på härbärgen runt om i regionen Île-de-France och Läkare Utan Gränsers team arbetar i några av dessa för att identifiera potentiella fall av covid-19.

Schweiz: 
Stöd med fokus på logistik och sanitet i utsatta områden i Genève. Läkare Utan Gränser bidrar med medicinsk expertis till universitetssjukhuset i Genève, framför allt vad gäller hantering av sjukdomsfall och organisering av sjukvårdsteam. Organisationen stöttar även hanteringen av avlidna.

Norge: 
Strategiskt stöd, bland annat kring infektionsskydd, till ett sjukhus där cirka 10-12 procent av de inlagda patienterna i landet befinner sig.

Grekland: 
Isolering av enklare sjukdomsfall i flyktinglägret på Samos. Utvärdering sker även kring stöd till sjukhus på ön. På Lesbos har Läkare Utan Gränser förberett en akutplan om pandemin skulle nå Morialägret.

————————-

Mellanöstern:

Gaza: 
Den ordinarie verksamheten har reducerats och insatserna fokuseras om till hantering av covid-19-fall.

Syrien: 
Utbildning och tekniskt stöd (identifiering av fall, installering av isolationsavdelningar, hjälp med organisering av patientflöden, etc.) i de vårdinrättningar Läkare Utan Gränser stöttar i Azaz och Idlib.

Jordanien: 
Sjukhuset som Läkare Utan Gränser stöttar ställer om för att kunna ta emot patienter med covid-19.

Irak: 
Läkare Utan Gränser hjälper till med enklare sjukdomsfall som inte kräver intensivvård. Ett medicinskt team stöttar även en vårdinrättning för covid-19 i Bagdad för att förbättra smittskyddsrutinerna.

Jemen: 
Läkare Utan Gränser stöttar hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Aden i deras arbete att installera en isoleringsenhet.

————————-

Asien:

Hong Kong: 
Läkare Utan Gränser genomför hälsoutbildningar till sårbara grupper. Efter att en av våra leverantörer stängt ned har vi ställt om och erbjudit utbildningarna digitalt. De medicinska teamen har även genomfört workshops kring att hantera stress och ångest till samma målgrupp.

Afghanistan: 
Läkare Utan Gränser genomför utbildningar i infektionsskydd till sjukvården i Kabul. Organisationen planerar även att stötta hanteringen av sjukdomsfall i Herat.

Pakistan: 
Läkare Utan Gränsers team leder isoleringsavdelningen i Timurgara.

Bangladesh: 
Den ordinarie vårdverksamheten i flyktinglägret i Cox’s Bazaar fortgår. På vårdcentralerna har Läkare Utan Gränser satt upp specifika väntrum för patienter med symptom på covid-19.

Kambodja: 
De befintliga insatserna mot hepatit C är pausade, både i Phnom Penh och Battambang. Läkare Utan Gränsers team bidrar till de nationella riktlinjerna för smittskydd och klinisk vård för fall av covid-19. När detta är klart kommer organisationen att genomföra utbildningar vid åtta sjukhus runtom i landet.

Filippinerna: 
Den ordinarie verksamheten har pausats, både i Manila och Marawi och utvärderingar kring insatser mot covid-19 pågår.

Papua Nya Guinea: 
De befintliga insatserna mot tuberkulos är pausade och Läkare Utan Gränsers team fokuserar istället på utbildning kring smittskydd, screening och triage i 22 provinser runt om i landet.

————————-

Afrika:

Sydafrika: 
Läkare Utan Gränsers personal i Gauteng, KwaZulu-Natal och Västra Kapprovinsen har ställt om för att arbeta med covid-19 och stöttar smittspårning, både fysiskt och via telefon, tar fram utbildningsmaterial, desinfektera sjukvårdsinrättningar. Planer görs för närvarande kring att hjälpa till med triage, isolering och behandling.

Burkina Faso: 
Stöd till patienter vid Fada vårdcentral, utbildning av offentlig sjukvårdspersonal, samt uppsökande hälsoverksamhet.

Kamerun: 
Myndigheterna har bett om Läkare Utan Gränsers stöd till sjukhusen i Yaounde och Buea. Insatser pågår för att hitta isoleringskapacitet utanför sjukvården.

Mali: 
Läkare Utan Gränser är stöttar en enhet för covid-19 på sjukhuset i Bamako, där organisationen också bedriver onkologisk vård.

Elfenbenskusten: 
Läkare Utan Gränser stöttar hälso- och sjukvårdsmyndigheternas transitcenter i Abidjan, där personer med symptom på covid-19 screenas och skickas till en separat vårdinrättning. Organisationen utbildar även sjukvårdspersonal i Bouake och stöttar med vatten- och sanitetsinsatser.

Tanzania: 
Organisationens hälsoinformatörer i Nduta-lägret utbildar invånarna i hur de på bästa sätt kan sköta sin hygien. Läkare Utan Gränser är den främsta vårdgivaren i flyktinglägret, beläget i västra Tanzania, där över 73 000 burundiska flyktingar bor.

Libyen: 
Läkare Utan Gränser har genomfört utbildningar kring infektionsskydd och hantering av sjukdomsfall till sjuksköterskor och läkare vid flera sjukhus i Tripoli.

————————-

Latinamerika:

Brasilien: 
Läkare Utan Gränser har inlett utvärderingar i São Paulo, Rio de Janeiro och Mina Gerais för att skydda sjukvårdspersonal och stötta sårbara grupper.

El Salvador: 
Den pågående verksamheten anpassas för att svara på covid-19, koordinerat med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Detta innefattar att utöka ambulansverksamheten samt att anpassa de mobila klinikerna och eventuellt lägga om till hemmavård. Läkare Utan Gränser utvärderar även om vårdinsatser behövs för de människor som deporterats från USA och Mexiko, som just nu är instängda på hotell. 

Världen
Örebronyheter

Källa Läkare Utan Gränser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in