​Medborgarförslaget “avslutat” – men fortsätter behandlas

Av på 14 oktober, 2020
Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan april 2019.

“Handläggningen av ärendet Lämna medborgarförslag (ärende nr. 4427) har slutförts och ärendet har flyttats till diariet”, meddelar Lindesbergs kommuns e-tjänstportal. Men kommunfullmäktige har skickat medborgarförslaget om Föreningarnas Hus på Banvägen 28 vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Lindesbergs kommun tar bara emot medborgarförslag i e-tjänstportalen där de som lämnar in förslagen kan följa ärendet (se bilden nedanför): “Att handläggningen av ärendet nu slutförts” innebär att det avslutats i e-tjänstportalen – nu fortsätter hanteringen i kommunens diariesystem, förklarar Annette Eklund – registrator på Lindesbergs kommun.

De som lämnar in medborgarförslag får protokollsutdrag så att de vet vad som händer med medborgarförslaget – om det avslås eller godkänns för vidare hantering.

Medborgarförslag om Föreningarnas Hus i Lindesberg: 

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun har ett  medborgarförslag inlämnats till Lindesbergs kommun: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in