​Miljö, klimat, hållbarhet – barn och ungas viktigaste politiska fråga

By on 5 april, 2018

Nu presenteras Scouternas Lägereldsrapport som tagits fram av barn och unga i Sverige för att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år. Rapporten visar bland annat att enbart 13 procent upplever att politiker lyssnar på barn och ungdomars åsikter. Men med hjälp av rapporten vill barn och unga få vuxna och makthavare att lyssna, inkludera och skapa förändring kring deras viktigaste politiska frågor.

– Vi har gjort rapporten dels för att visa vuxenvärlden vad som är viktigt för dagens barn och unga i Sverige, dels för att påverka och på sikt skapa förändring. Vi har bjudit in politiker, poliser, företagare, organisationer och en massa andra med makt till lägereldssamtal, en naturlig plats för gemenskap och inkludering för oss i Scouterna. Den 3 april träffar vi en partiledare, säger Anna Lundberg, 16 år, ung talesperson på Scouterna.

I Sverige i dag är var femte svensk, eller drygt två miljoner, mellan 8 och 25 år. Lägereldsrapporten, som tagits fram i samarbete med Novus, görs för första gången i år och är riksrepresentativ. Frågorna är framtagna av barn och unga mellan 8 och 25 år, och ställda till barn och unga i samma ålder. Dessutom är det barn och unga som tolkat resultatet och varit med och valt ut vad de tycker är allra viktigast att lyfta fram i rapporten. De stora frågorna för barn och unga mellan 8 och 25 år handlar om skola, fritid, hälsa, demokrati och framtid.

Inom ämnet hälsa svarar 93 procent att de har någon i sin omgivning som brukar fråga hur de mår. Och 95 procent av de svarande säger också att de har någon som de kan prata med och som de litar på. Dock visar undersökningen att 38 procent känner sig stressade varje dag eller ofta, och att det framförallt är kopplat till att hinna med skolarbetet och betygen. Tjejer känner överlag mer stress än killar.

– 93 procent är en hög siffra, men tänk att det är så många som 7 procent eller runt 140 000 av landets barn och unga mellan 8 och 25 år som saknar någon som frågar hur de mår, eller att cirka 100 000 inte har någon att lita på och prata med. Det tycker vi är förfärligt och det vill vi uppmärksamma, säger Zebastian Almnor, 15 år, ung talesperson på Scouterna.

83 procent av de tillfrågade anger att de oftast eller alltid kan vara sig själva i skolan eller på sin utbildning. Fördelningen av svaren inom målgruppen 8 till 25 år visar att ju äldre man blir desto mindre känner man att man kan vara sig själv. Det är först när man kliver ur gymnasiet som det förbättras igen. 4 procent svarar att de sällan eller aldrig kan vara sig själv i skolan eller på sin utbildning. Rapporten visar också att de tillfrågade åttaåringarna till 98 procent har en stark framtidstro, men ju äldre barnen och ungdomarna i undersökningen är desto mindre är deras framtidstro.

Den viktigaste politiska frågan tycker 3 av 10 är miljö, klimat och hållbarhet.

– Jag tror att miljö, klimat och hållbarhet är viktigast för oss för att vi lär oss så mycket om det i skolan och för att vi tänker mer på framtiden än kanske vuxna och äldre gör, de tänker mer här och nu, säger Anna Lundberg.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login