​Nigeria: Regeringens misslyckande eldar på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare

Av på 19 december, 2018

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

  • Minst 3641 personer har dödats mellan 2016 och 2018, de flesta under 2018.
  • När säkerhetsstyrkor inte har ingripit har vissa attacker kunnat pågå under flera dagar.
  • Eftersom myndigheterna inte har utrett attackerna har det i sig gett bränsle till nya angrepp.

I rapporten “Harvest of Death: Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders” konstaterar Amnesty att 57% av de dokumenterade dödsfallen ägde rum under 2018. Säkerhetsstyrkor har ofta varit stationerade i närheten av där attackerna ägde rum, men trots det har de väntat länge med att ingripa. Det här gjorde att attackerna ibland kunde pågå i timmar, ibland till och med i dagar. Vid några tillfällen hade säkerhetsstyrkorna blivit varnade om att en attack var på gång men trots detta gjorde de inget för att stoppa eller förhindra dödandet, plundringen och bränderna.

– Den nigerianska regeringens agerande kan inte beskrivas på annat sätt än som gravt inkompetent. De har inte skyddat befolkningens liv och de har inte lyckats få ett stopp på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare. Myndigheternas slapphet har tillåtit en straffrihet att utvecklas och att dödandet har kunnat sprida sig över landet, säger Osai Ojigho, chef för Amnesty Nigeria.

Amnesty började kartlägga sammandrabbningar mellan jordbrukare och boskapsskötare i januari 2016. Mellan augusti 2017 och september 2018 gjordes tio researchresor till 56 byar i fem stater.

Rapporten baseras på 262 intervjuer; med utsatta, ögonvittnen, byledare, medicinsk personal, religiösa ledare samt regeringsföreträdare – bland dessa medlemmar i säkerhetsstyrkorna. 230 dokument har analyserats, bland annat medicinska journaler och rapporter från säkerhetsstyrkorna.

Bybor i alla områden som Amnesty besökte beskrev hur de förlorat allting när deras hem brändes ned och deras matförråd kördes bort av angriparna. Sedan 2016 har båda sidor i konflikten i allt högre grad försökt förstöra varandras levebröd – boskapsskötare har satt eld på gårdar och jordbrukare har stulit boskap.

– Ursprunget till konflikten har inget med religion eller etnicitet att göra, utan handlar om tillgången till land. Men på somliga platser, på grund av säkerhetsstyrkornas misslyckande, har kampen om tillgångar används som ett svepskäl för att döda och lemlästa människor på grund av etnicitet eller religionstillhörighet. Konflikten har också blivit politiserad på ett farligt sätt av några av företrädarna för den statliga regeringen genom att de använt den för att underblåsa redan befintliga spänningar mellan partier, säger Osai Ojigho.

– Myndigheterna måste undersöka varför säkerhetsstyrkorna har varit så långsamma i sitt agerande. En del i processen är att ledarskapet inom säkerhetsstyrkorna måste undersöka vilken roll enskilda befälhavare haft, och styrande i de olika drabbade delstaterna måste säkerställa en lämplig kompensation för de som fallit offer för konflikten. De nigerianska myndigheterna måste genast tillsätta en oberoende och opartisk utredning gällande alla människorättskränkningar och övergrepp som begåtts under den här konflikten – oavsett om de är utförda av statliga eller icke-statliga aktörer. Resultaten av utredningen måste offentliggöras och där det finns tillräckliga bevis måste de ansvariga ställas till rätta.

Bakgrund:
Attacker och motattacker från jordbrukare och boskapsskötare har pågått säsongsvis i norra Nigeria i decennier, men började eskalera under 1999. Sedan 2017 har konflikterna blivit alltmer dödliga när försämrade miljömässiga förhållanden har tvingat boskapsskötare att flytta söderut för att hitta betesmark.

Minst 310 attacker har dokumenterats mellan den 5 januari 2016 och den 5 oktober 2018.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in