​Ny rapport om barnpornografibrott: ”Den typiske förövaren”

By on 30 november, 2017

Igår, 28 november 2017, släpptes den tredje NetClean-rapporten – en rapport om barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. Fokus för årets rapport är förövaren, och framför allt om det finns en typisk person eller typiska beteenden bland de som tittar på och sprider sexuellt övergreppsmaterial på barn. Rapporten visar att ”den typiske förövaren” inte existerar, förutom att det vanligtvis är en man. Resultatet visar också att personer som söker på sexuellt övergreppsmaterial på barn gör det alla dagar i veckan och alla timmar på dygnet.

– Det finns ofta en schablonbild av förövaren och det kan vara svårt att förstå att en sympatisk och framgångsrik person kan begå den här typen av brott. Det rapporten visar är att förövare finns inom alla yrken, olika åldrar och familjesituationer. Det är viktigt att inte fastna i en felaktig föreställning, då riskerar vi att göra fel saker och missa utsatta barn som vi hade kunnat hjälpa, säger Anna Borgström, Head of NetClean.

Undersökningen har även tittat på hur förövare som begår egna sexuella övergrepp mot barn kommer i kontakt med barnet. Resultatet visar att det är vanligast att förövaren är förälder till barnet eller lever med barnets förälder. Näst vanligast är att förövaren är släkt med barnet. Därefter kommer internet som vanligaste sättet för kontakt.

– Resultatet bekräftar bilden att det är vanligast att sexuella övergrepp begås av någon i barnets omedelbara närhet, och att det är där som vi behöver lägga allra mest kraft och resurser. Internet som en allt vanligare metod för att kontakta barn innebär ett trendbrott på så sätt att vuxna som är helt okända för barnet kan komma i kontakt med barnet, och är också något som vi behöver lägga resurser på att hantera, säger Anna Borgström.

Urval av fakta från rapporten:

  • Det finns ingen typisk profil för personer som tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn, förutom att det oftast är en man. Förövaren kan vara i alla åldrar, lever ofta i en relation, men kan lika gärna leva ensam, har oftast tillgång till barn genom familj eller släkt och kan finnas inom alla yrken.
  • Sökningar på sexuellt övergreppsmaterial på barn sker alla dagar i veckan, under dygnets alla timmar.
  • 30 procent av poliserna uppger att de ofta, mycket ofta eller nästan i alla fall hittar ett samband mellan konsumtion av sexuellt övergreppsmaterial på barn och att personen begått egna sexuella övergrepp mot barn.
  • 72,5 procent av poliserna i undersökningen har svarat att förövare som begår egna sexuella övergrepp mot barn oftast kommer i kontakt med barnet genom den närmaste familjen. 65 procent har svarat att ett av de vanligaste sätten är via den utökade familjen/släkten. Tredje vanligast är internet (51,3 procent).
  • Trender: Användningen av chattrum, appar, anonymiseringstekniker, kryptering och molntjänster ökar.
  • 2016 räddade poliserna i undersökningen tillsammans över 3100 barn.

Regionalt
Örebronyheter

Undersökningen är unik i sitt slag – 435 poliser från 33 länder, som varje dag arbetar med att utreda barnpornografibrott, har svarat på frågor om sina erfarenheter. Resultaten bekräftas av flera experter inom området. 

You must be logged in to post a comment Login