​Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten

Av på 17 mars, 2018
Hit kan du vända dig för att få stöd om du utsatts för hot, våld eller trakasserier inom idrotten.

Det finns en oroande utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt, företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten. Det gäller även de negativa avarterna.

Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Nu tar RF nästa steg och intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren,stod@rf.se. Via länken kan samtliga brottsutsatta inom idrotten vända sig oavsett man utsatts för ett reellt hot eller en upplevelse som skapat oro eller obehag.

Vi vill bryta den tystnadskultur som råder inom idrotten kring dessa frågor och tillsammans med Brottsofferjouren kan vi stärka det förebyggande arbetet och bidra till ökad kunskap om råd och vägledning samt tydligare stöd till den som blir utsatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samarbetet innefattar ett utbyte av kunskapshöjande aktiviteter från Riksidrottsförbundet och Brottsofferjouren och erbjudande om direkt stöd från Brottsofferjourens stödpersoner till utsatta inom idrotten. Brottsofferjourens stödpersoner ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade personer i vittnesstöd ger information och stöd i samband med eventuella rättegångar. Brottet behöver inte vara polisanmält för att du ska kunna höra av dig och du som hör av dig kan vara anonym.

– Brottsofferjouren erbjuder stöd för alla som utsätts för brott i Sverige och tack vare samarbetet sprider vi nu kunskap inom vår organisation så att alla som drabbas av kriminalitet inom idrotten kan få adekvat stöd, oavsett om du är brottsdrabbad, vittne eller anhörig, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in