​Nya riktlinjer i Lindesberg för bidrag till studieförbunden

Av på 15 juni, 2020

Örebro läns bildningsförbund har – enligt den fördelningsmodell som justerats av Lindesbergs kommun – gjort en ny fördelning av Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden 2020 på totalt 525.000 kronor. Fördelningen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen tisdag 16 maj beslutar om den nya fördelningsmodellen.

Tillväxtutskottet gav på sitt sammanträde i maj 2020 i uppdrag att justera bidragsmodellen för bidrag till studieförbunden. I de nya och uppdaterade villkoren framgår att studieförbund som inte bedrivit verksamhet i kommunen inte är berättigade till något kommunalt verksamhetsbidrag.

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län för 2019 var totalt 600.000 kronor – 525.000 kronor att fördela mellan studieförbunden och 75-000 kronor till RF-SISU Örebro län. Årets reviderade bidragsfördelning till studieförbunden är baserad på de nya villkoren och utgår ifrån samma totalbelopp som 2019:

Fördelning av Lindesbergs kommunbidrag till studieförbunden 2020:

Studieförbund – Bidrag baserat på verksamhet 2019

 • ABF – 158 031 kr
 • Studieförbundet Bilda – 41 320 kr
 • Folkuniversitetet – 0 kr
 • Studiefrämjandet – 109 227 kr
 • Vuxenskolan – 92 833 kr
 • NBV – 76 975 kr
 • Medborgarskolan – 16 952 kr
 • Sensus – 12 803 kr
 • Ibn Rushd – 9 882 kr
 • Kulturens – 6 974 kr
 • Summa – 525 000kr

Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommuns kulturarrangemang besöktes av 20.910 deltagare.

…..

Regler och villkor för bidrag till studieförbund 

Syfte: Lindesbergs kommuns syfte med bidraget till studieförbunden är:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i kommunen,
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Kommunens stöd ska ge studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Studieförbunden ska själva identifiera de målgrupper som är relevanta för verksamheten, men ska även i fortsättningen sträva efter att nå dem med kort och ofullständig utbildning eller som på andra sätt är utsatta/missgynnade.

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbunden. Studieförbund ska inte själva söka verksamhetsbidrag hos Lindesbergs kommun utan fördelningen av bidraget tas fram tillsammans med Örebro läns bildningsförbund.

Förutsättningar för bidrag: Lindesbergs kommuns bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisationer godkänts för erhållande av statsbidrag enligt förordningen för folkbildningen och fördelas av Folkbildningsrådet. Verksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad för att bilda underlag för kommunalt bidrag.

Bidraget fördelas mellan de studieförbund som genomfört folkbildningsverksamhet i kommunen och som hade verksamhet under föregående avslutat verksamhetsår. Bidraget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Utdrag ur Regler och villkor för bidrag till studieförbund verksamma i Lindesbergs kommun.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in