​Nyhetskanalen lindekultur.se allt starkare som ”kulturens röst” i Lindesberg

Av på 2 januari, 2019

Nätverket Lindekulturs nyhetskanal lindekultur.se fortsätter att slå nya rekord som gör kulturlivet i Lindesbergs kommun allt mer synligt både i och utanför kommunen. Samtidigt blir nyhetskanalen allt starkare som ”kulturens röst” när det gäller att bevaka och följa upp kulturpolitiska frågor i Lindesbergs kommun.

Ökat behov av lokala medier i nya former
När orter och intressen hamnar i ”medieskugga” eller ”vita fläckar på nyhetskartan” ökar behovet av och möjligheterna för lokala medier i nya former. Som nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesbergs kommun är webbplatsen lindekultur.se ett exempel på denna trend på en mediemarknad i snabb och omvälvande förändring.

Som Nätverket Lindekulturs nyhetskanal har lindekultur.se två huvuduppgifter – dels att göra kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg (genom att marknadsföra vad som händer i kulturlivet i kommunen); dels att bevaka och följa upp kulturpolitiska frågor i Lindesberg (genom att visa att kulturen kan och behövs för att utveckla Lindesberg).

Redaktionen för lindekultur.se arbetar enligt den journalistiska principen – ”vi skriver om besluten innan de fattas för att ge våra läsare möjligheten att påverka”. En källa som används är kallelser till de politiska nämndernas sammanträden – där finns det mesta som underlag inför besluten.


Under 2018 hade nyhetskanalen 200.925 sidvisningar totalt – en ökning med 49.599 sidvisningar (+33 procent) jämfört med 151.326 visningar för 2017.

Under 2018 hade nyhetskanalen lindekultur.se i genomsnitt 550 sidvisningar per dag med flera toppnoteringar och rekordnotering 8 oktober med 2.419 sidvisningar då artikeln ”Utredning vill lägga ut Folkets Hus Bio i Lindesberg på entreprenad” fick stor spridning.

De flesta besökarna – omkring 70 procent – kommer från orter utanför Lindesbergs kommun.


Ökat behov av lokala medier i nya former
När orter och intressen hamnar i ”medieskugga” eller ”vita fläckar på nyhetskartan” ökar behovet av och möjligheterna för lokala medier i nya former. Som nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesbergs kommun är webbplatsen lindekultur.se ett exempel på denna trend på en mediemarknad i snabb och omvälvande förändring.

Som Nätverket Lindekulturs nyhetskanal har lindekultur.se två huvuduppgifter – dels att göra kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg (genom att marknadsföra vad som händer i kulturlivet i kommunen); dels att bevaka och följa upp kulturpolitiska frågor i Lindesberg (genom att visa att kulturen kan och behövs för att utveckla Lindesberg).

Redaktionen för lindekultur.se arbetar enligt den journalistiska principen – ”vi skriver om besluten innan de fattas för att ge våra läsare möjligheten att påverka”. En källa som används är kallelser till de politiska nämndernas sammanträden – där finns det mesta som underlag inför besluten.

Frågor som kommer att bevakas och följas upp 2019
Nyhetskanalen lindekultur.se har under 2018 uppmärksammat flera kulturpolitiska frågor som redaktionen kommer att bevaka och följa upp under 2019:

Kulturpolitiska programmet: 
Förslaget till det kulturpolitiska programmet har nu skickats ut på remiss till föreningar och allmänhet i Lindesbergs kommun. Svar på remissen ska skickas in senast 22 februari 2019.

Biograffrågan: 
Styrelsen för kommunala Linde Stadshus AB låter kommunfullmäktige avgöra framtiden för biografverksamheten. Därmed finns det fortfarande en möjlighet för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas vidare.

”Kulturpartiets valmanifest”: 
Flera förslag får stöd av alla partier varav två är riktigt intressanta enligt svaren – dels att utveckla Lindeskolan till ett kulturcollege (där det redan pågår att arbete), dels att inrätta ett officiellt samarbetsforum för kulturens olika aktörer.

Därtill kommer en rad andra kulturpolitiska frågor att bli aktuella 2019 – både på kommunal och regional nivå. Fortsätt därför att följa lindekultur.se – ”kulturens röst” i Lindesberg.


Webbplatsen lindekultur.se är en nyhets- och informationskanal för det mesta av det bästa med kulturen i Lindesberg:

  • lindekultur.se är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg – ingen annan nyhetskanal har så många nyheter om kulturen i Lindesberg som lindekultur.se.
  • lindekultur.se är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg – ingen annan evenemangskalender har så många kulturevenemang i Lindesberg som lindekultur.se
  • lindekultur.se har kontaktuppgifter till alla som är med i Nätverket Lindekultur – för närvarande 88 kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer.

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt nätverk av och med kulturella och kreativa verksamheter till stöd för och utveckling av kulturlivet i Lindesbergs kommun. Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg:

  • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
  • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
  • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

Länet | Lindekultur.se
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in