​Nytt system ska förutspå konflikter i världen

Av på 10 juni, 2018
Figur 1: Förväntad risk för statsbaserade väpnade konflikter i Afrika, juni 2018

Det nya datasystemet Views, som utvecklas vid Uppsala universitet, gör prognoser över var i världen väpnade konflikter kan komma att uppstå. Systemet är tänkt att användas av världsorganisationer som FN, som ska kunna få tidiga tecken på var en konflikt är på väg att blossa upp. Då kan de ingripa tidigare för att i bästa fall helt undvika konflikten. 

Projektet Views leds av freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och all data kommer att vara tillgängliga för forskare och institutioner över hela världen.

Utmaningarna att förhindra, lindra och anpassa sig till storskaligt politiskt våld är enorma, särskilt när våld eskalerar på platser där det inte är väntat. Med finansiering från det Europeiska Forskningsrådet, utvecklar Views: ”A political Violence Early-Warning System”, ett system som är rigoröst, databaserat, och öppet tillgängligt för forskare och det internationella samfundet.

Projektet Views leds av Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Projektet analyserar risken av tre typer av politiskt våld: statsbaserade konflikter som inkluderar stater och rebellgrupper, väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer och våld mot civila. Views bidrar med prognoser för länder, mindre geografiska områden och även aktörer. Prognoserna jämförs systematiskt mot vad som senare faktiskt sker, och modellerna revideras löpande för att förbättra prognoserna. Modellernas träffsäkerhet utvärderas också och även dessa utvärderingar görs offentliga. Views är gjort för att ha en fullständig transparens för all data, dokumentation och källkod. De nuvarande prognoserna baseras på data från Uppsala Conflict Data Program, UCDP.

Principen att ha full transparens är väldigt viktig för oss. Det finns redan idag analysverktyg som är baserade på underrättelseinformation och som används av till exempel FN. Vi har valt att maximera transparensen och bara använda öppna data för att se hur långt det kan ta oss. Det betyder att vi kanske inte gör det absolut bästa varningssystemet, men det kommer att var det mest öppna. Det blir vårt bidrag, säger Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och projektledare av Views.

Figur 1 visar de första Viewsprognoserna. Varningssystemet visar en fortsatt hög konfliktrisk i Somalia, Nigeria och även i andra länder i de centrala delarna av Afrika. Våld som skett nyligen på andra platser, såsom till exempel i Kenya, förväntas avta.

Utöver utvärderingsprocesserna så studerar projektets medlemmar hur man kan konstruera kriterier för att göra prognoserna så användbara som möjligt. Views kommer till exempel att analysera de svåra avvägningarna som behöver göras när prognoserna konstrueras. Möjligheten att träffsäkert kunna identifiera en stor andel konflikter associeras ofta med ett stort antal falska alarm. Views kommer att bidra till värderingen av fördelar och kostnader av prognoser och falska alarm.

Uppsala Conflict Data Program är vida erkänt som den världsledande tillhandahållaren av data om väpnade konflikter. Två nya UCDP-dataset ”Views Outcomes” och ”UCDP-Candidate” presenteras den 7 juni i samband med att nya data redovisas.

Views finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) genom Europeiska Unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram. Views beräkningar genomförs med hjälp av resurser som tillhandahålls av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) vid Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science (Uppmax).

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in