​Positiv start på 2017 för svenska småföretag

By on 25 juni, 2017

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på en stark start på året för landets småföretagare medan lönsamheten bromsade in något under 2016. Mest lönsamma var återigen fastighetsbranschen medan handeln hade den relativt största positiva uppgången och det mest lönsamma året 2016 sedan 2012.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland småföretag inom branscherna bygg, fastighet, handel, service samt transport och logistik. Prognosen för 2017 visar att lönsamheten vänder uppåt igen i fyra av fem branscher.

– Det är glädjande att se att prognosen för 2017 tyder på en stark start på året för småföretagen. Den lilla inbromsningen under 2016 visar dock att lönsamheten är bräcklig och det behövs ett tydligare politiskt fokus på småföretagen. Småföretagen är ryggraden i den svenska ekonomin och står för tillväxten och jobbskapandet framåt. Därför är det viktigt att säkerställa att den positiva trenden som vi har sett de senaste åren inte bryts, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Inom handeln är marginalerna och lönsamheten lägre än inom övriga branscher. Dock fortsatte den positiva trenden och 2016 redovisade handelsföretagen den högsta lönsamheten sedan 2012, med 6,9 procent av omsättningen. Prognosen för 2017 tyder också på att den positiva utvecklingen fortsätter.

– Trots att vi ser en positiv utveckling är det tydligt att handeln fortsatt kämpar med pressade marginaler och låg lönsamhet. Kunderna är mer prismedvetna i den bemärkelsen att man lätt kan jämföra priser samtidigt som kostnader för hyror, löner och arbetsgivaravgifter inte står stilla. Det är skickligt av företagarna att trots små marginaler lyckas nå en ökad lönsamhet, säger Katarina Hedström Klarin.

Även servicebranschen ökade lönsamheten något under 2016, och prognosen för 2017 visar en stark start på året. Branschens lönsamhet har legat relativt stabilt runt 18 procent under mätperioden, och prognosen visar på en lönsamhet på 19,4 procent för 2017. En delförklaring till branschens stabilitet är att den består av stora grupper företag som tillhandahåller ständigt efterfrågade tjänster och därmed är mindre konjunkturberoende.

För övriga branscher i Lönsamhetsbarometern sjönk lönsamheten under 2016. Inom fastighetsbranschen pekar prognosen fortsatt nedåt under 2017, men inom bygg samt transport och logistik ser året ljusare ut och lönsamheten ser ut att vända uppåt igen.

– Vi ser att det finns några återkommande områden som framgångsrika företag fokuserar på i större utsträckning än andra. Dels att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, både vad gäller att ha koll på ekonom och att utveckla affären och försäljningen, dels att man har framförhållning och planerar för väntade och oväntade händelser, säger Katarina Hedström Klarin.

Tre tips för framgångsrikt företagande:
1. Digitalisera. Digitala lösningar möjliggör ofta ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Entreprenörer kan också lägga mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att utveckla verksamheten. Idag finns system som gör det möjligt för småföretagare att sköta allt från löpande bokföring till försäljningsprognoser direkt i mobilen.

2. Smart marknadsföring via sociala medier. Som småföretagare kan marknadsföringsbudgeten vara begränsad. En stor fördel idag är att det finns både billiga och till och med helt gratis sätt för att marknadsföra sitt företag, till exempel en Facebooksida där kunder kan checka in, eller ge betyg på företagets service eller produkter. Sociala medier är även ett utmärkt sätt att föra dialog med sina kunder.

3. Ha en plan för ekonomin både för företaget och privat. Som småföretagare hänger företaget och det privata tätt samman när det gäller ekonomi, skatt och juridik. För att till exempel kunna hantera föräldraledighet, eventuell sjukdom samt pension är det viktigt att ha en plan på plats för både planerade och oväntade händelser. Försök ha en god idé om olika scenarier för företaget och privatlivet de närmaste tre till fem åren.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login