​Regeringen skjuter till 300 miljoner för att öka simkunnigheten

By on 25 september, 2017

Regeringen vill i sin höstbudget lägga 300 miljoner per år på att simskolor runt om i landet ska kunna vara avgiftsfria.

Skolverkets rapport från 2016 visar att 95 procent av landets sjätteklassare klarade kunskapskravet för simkunnighet; att kunna simma 200 meter varav 50 i ryggläge. Det är en ökning från 2010 års siffror, men innebär fortfarande att drygt 5 500 av landets 12-åringar inte är simkunniga.

Regeringen skriver i sin proposition

– Simundervisning ska ges till alla barn inom skolans ramar, men när undervisningstiden inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och vattenvana, behöver många vända sig till avgiftsbelagda simskolor utanför skolans verksamhet. För att inte hemmets ekonomi ska styra vilka barn som lär sig simma vill regeringen därför satsa på avgiftsfria simskolor.

Svensk Simidrotts föreningar har lång erfarenhet och bedriver simkunnighetsarbete utifrån forskningsbaserad pedagogik med bland annat lekar och övningar med tydliga mål mot simkunnighet. Barn som deltar i simundervisning hos en simidrottsförening kan, när de blivit simkunniga, på ett enkelt sätt fortsätta inom någon av Svensk Simidrotts olika idrottsgrenar och på så sätt vara en del av den gemenskap och rörelseglädje som idrott ger, vilket lägger grunden till ett livslångt idrottande.

Det är oerhört glädjande att regeringen valt att skjuta till pengar för denna viktiga verksamhet. För Svensk Simidrott handlar simkunnighet om att göra det möjligt för ännu fler, att så tidigt som möjligt, bli simkunniga för att kunna vara en del av gemenskapen i och kring vatten, säger styrelseordförande Ulla Gustavsson.

Nu hoppas vi även att regeringen förstår vikten av behovet av att bygga nya simanläggningar. SKL:s rapport ”Anläggningar för kultur, idrott och fritid” från januari 2016 visar att befolkningen i Sverige ökat med 14 procent sedan 1990 samtidigt som antalet idrottsanläggningar i stort sett är oförändrat. Om anläggningsutbyggnaden skulle hållit samma takt som befolkningsutvecklingen så borde 980 nya idrottsanläggningar ha tillkommit. Många simanläggningar har idag passerat sitt bäst-före datum och framförallt i landets mer tätbefolkade delar är bassängbehovet idag akut.

Fakta:

  • I skolans läroplan är det ett kunskapskrav, för att få betyg i ämnet Idrott & Hälsa, att eleven i slutet av årskurs 6 och 9 ska vara simkunnig per definition.
  • Svenska Simidrotts simmärke Vattenprovet motsvarar den nordiska definitionen på simkunnighet. För att betraktas som simkunnig ska du kunna falla i vattnet, få huvudet under vattenytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg. Svensk Simidrott arbetar för att sprida betydelsen av att klara Vattenprovet och att alla bör testa sin simkunnighet årligen.
  • Svensk Simidrott är den största användaren av simanläggningar, med över 2 miljoner träningstillfällen, 450 000 simkunnighetsprov och över 500 tävlingar per år samt en verksamhet där 60 000 barn varje år lär sig simma i våra föreningar.

Sport | Simning
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login