​Regional demokrati-manifestation lyfter kultur som mänsklig rättighet

Av på 19 september, 2020

Region Örebro län och regionens kommuner har skrivit under “Deklaration för en stark demokrati” som säger att de med gemensamma krafter ska utveckla och stärka de demokratiska principerna – bland annat genom att lyfta kultur som en mänsklig rättighet och intensifiera arbetet med medborgardialoger.

Att anta deklarationen innebär att Region Örebro län och länets kommuner intensifierar arbetet för att främja demokratin:

Region Örebro län kommer till exempel fokusera på jämlik och jämställd hälsa – särskilt i de områden som drabbats hårdast av covid-19, liksom att lyfta kultur som en mänsklig rättighet.

Bland kommunernas åtaganden syns bland annat intensifierat arbete med medborgardialoger och projekt för att adressera problem med hot, hat och våld som påverkar det demokratiska samtalet. Kunskapshöjande föreläsningar, demokratidagar och fokus på barn och unga är andra insatser som kommunerna åtar sig inom ramen för “Deklaration för en stark demokrati”.

Torgny Larsson, regionfullmäktiges ordförande, med deklarationen.

Vår demokrati – värd att värna varje dag

“Deklaration för en stark demokrati” är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen “Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

För att manifestera kampen för demokratin har Region Örebro län och politiker i länets kommuner hållit en högtidlig ceremoni för att underteckna deklarationen.

“Att ha förmånen att få leva i en demokrati är inte alla förunnat och även om rätten att rösta och yttra sig utan konsekvenser är något som vi många gånger tar för givet får vi inte glömma att det finns hot mot vårt system. Det måste vi ta på allvar. Vi måste därför hjälpas åt för att sprida kunskaper om demokratin i syfte att stärka den”, säger Torgny Larsson – ordförande i regionfullmäktige i ett pressmeddelande.

Peter Örn – ordförande i den nationella kommittén Demokratin 100 år.

“Det är oerhört glädjande att Region Örebro län med kommuner går samman för att tillsammans stärka och främja demokratin. Det är helt unikt att så många skriver på Deklaration för en stark demokrati samtidigt, och det gör att hela regionen kommer att uppleva ett myller av demokratistärkande åtgärder”, säger Peter Örn – ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Återstart för Demokratinätverket i Örebro län

Demokratinätverket i Örebro län är ett av de forum där kampen för de demokratiska värdena kan föras.

“Demokratinätverket erbjuder företrädare för region, kommuner och andra samhällsaktörer en arena för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur vi till exempel stärker förtroendet för demokratiska institutioner och hur vi utvecklar demokratiska arenor”, säger Torgny Larsson som är ordförande i nätverket.

Demokratinätverket har bland annat diskuterat frågan om hur Region Örebro län och länets kommuner kan föra medborgardialoger i komplexa frågor. Även innehållet i den plattform som nätverket vilar på diskuterades liksom önskemål om vilka teman som kommande möten kan tänkas ha.

“Fredagens träff var en återstart av nätverket, och nu ser jag med tillförsikt fram emot att kontinuerligt mötas för att bidra till demokratins utveckling”, säger Torgny Larsson.

Demokratinätverkets syfte och mål

Demokratinätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte:

  • främja, stärka och värna arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter,
  • stärka förtroende och tillit till demokratiska institutioner och arenor i Örebro län,
  • sprida kunskap om hur vi aktivt och konkret utvecklar demokratiska arenor i Örebro län samt
  • motverka diskriminering, antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet och rasism i Örebro län.

Demokratinätverkets mål är att stärka demokratin som styrmedel och stärka förtroendet för och tilliten till de demokratiska institutionerna i länet.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in