​Så tycker politikerna om förslaget till Föreningarnas Hus i Lindesberg

Av på 27 augusti, 2020

Tre av 15 ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen har svarat på frågan vad de tycker om medborgarförslaget till Föreningarnas hus i Lindesberg – Irja Gustafsson (S), Linda Svahn (S) och Mathz Eriksson (C).

LindeKultur skickade två frågor till alla 15 ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen + representanter för de två politiska partier som inte har någon ordinarie representant i kommunstyrelsen.

Vad tycker du om medborgarförslaget att göra fastigheten på Banvägen 28 till Föreningarna Hus?

  • Irja Gustafsson (S): Vi jobbar redan med ett förslag till Föreningarnas Hus. Men det kan finnas flera och bättre förslag så jag vill inte knyta upp mig på en lokal.
  • Linda Svahn (S): Jag ser positivt på ett Föreningarnas hus i Lindesberg. Det finns flera olika förslag så jag tar inte ställning till vilken lokal som är bäst.
  • Mathz Eriksson (C): Vi sitter i den styrande majoriteten och då det finns olika tankar kring kommunens fastighetsbestånd väljer vi att inte ta ställning till just Banvägen 28.

Skulle ditt parti (som ideell förening) ha nytta av ett Föreningarnas Hus?

  • Irja Gustafsson (S): Tveksamt.
  • Linda Svahn (S): Jag tycker att partierna inte ska ha möten i lokaler där det samtidigt pågår ungdomsverksamhet.
  • Mathz Eriksson (C): En möjlighet att vi som parti får tillgång till en eventuell partilokal och möjlighet till konferensrum ser vi som positivt.

Medborgarförslag om Föreningarnas Hus i Lindesberg
Sju föreningar och 22 privatpersoner stödjer nu medborgarförslaget: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”. Därmed kommer medborgarförslaget att lämnas in 1 september med möjlighet fram till 31 augusti för fler att stödja förslaget.

OBS att medborgarförslaget gäller alla föreningar i Lindesbergs kommun (idrotts-, kultur-, natur-, folkbildnings- och andra intresseföreningar som pensionärsföreningar och politiska partier).

Vill din förening och/eller du som privatperson också skriva under medborgarförslaget? Skicka ett mail senast 31 augusti med uppgift om namn, postadress (du måste vara skriven i Lindesbergs kommun), telefonnummer och epostadress till info@lindekultur.se som vidarebefordrar uppgifterna till initiativtagarna till detta förslag.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in