​Sju av tio lärare är behöriga i Örebro län

Av på 23 mars, 2018
Arkivbild

Med en lärarbehörighet på 71 procent ligger Örebro län under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 71 procent av lärarna i grundskolan i Örebro län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 2 611 grundskollärarna i Örebro län (motsvarande 2 266 heltidstjänster) var det 2 065 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Andelen behöriga lärare låg på ungefär samma nivå som året innan. Örebro län följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt sex av tolv kommuner i Örebro län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Lekebergs kommun. I Kumla kommun och Laxå kommun däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.

Tiotusentals lärare saknas
Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Unika rapporter för alla kommuner
För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.


Lärarbehörighet kommunerna i Örebro Län

Kommun 2017/18 2016/17 Förändring
Askersunds kommun 74 % 72 % +2 %
Degerfors kommun 69 % 70 % −1 %
Hallsbergs kommun 59 % 64 % −5 %
Hällefors kommun 57 % 55 % +3 %
Karlskoga kommun 71 % 71 % −1 %
Kumla kommun 76 % 68 % +8 %
Laxå kommun 59 % 48 % +11 %
Lekebergs kommun 63 % 70 % −7 %
Lindesbergs kommun 68 % 67 % +1 %
Ljusnarsbergs kommun Uppgift saknas 60 % Uppgift saknas
Nora kommun 81 % 82 % −1 %
Örebro kommun 73 % 73 % −1 %

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in