​Studieförbunden i Lindesberg får samma bidrag 2021 som i år

Av på 8 december, 2020

Tillväxtutskottet har beslutat att Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden som är verksamma i kommunen på totalt 525.000 kr för 2021 med samma fördelning som i år (2020). Tillväxtnämnden ska under 2021 ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras verksamhet och samverkan – och därefter fatta beslut om Ibn Rushd ska få bidrag.

Förra året (2019) lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet totalt 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun – och kulturevenemang som arrangerades med stöd av studieförbund lockade totalt 20.910 deltagare.

I år (2020) får nio studieförbund totalt 525.000 kronor i stöd för verksamheter 2019 fördelat på ABF (158.031 kr), Studiefrämjandet (109.227 kr), Vuxenskolan (92.833 kr), NBV (76.975 kr), Bilda (41.320 kr), Medborgarskolan (16.952 kr), Sensus (12.803 kr), Ibn Rushd (9.882 kr) och Kulturens (6.974 kr).

Under senvåren 2020 begärde Örebro läns Bildningsförbund om att bidragen till studieförbunden skulle vara oförändrade 2021 och inte baseras på verksamhet genomförd 2020. Detta på grund av konsekvenserna som Covid-19 medfört under 2020. Tillväxtutskottet har nu beslutat att Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden som är verksamma i kommunen på totalt 525.000 kr för 2021 med samma fördelning som i år (2020).

Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd

Tillväxtutskottet har beslutat att bevilja studieförbundet Ibn Rushd bidrag på 9.882 kr för 2020. Under 2021 ska tillväxtnämnden ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras verksamhet och samverkan.

Tillväxtutskottet beslutade tidigare att – före ett beslut om bidrag – ha ett möte med representanter från studieförbundet för samtal om deras verksamhet i Lindesbergs kommun. Delal Sindy (distriktschef Ibn Rushd) beskrev studieförbundets verksamhet och vilka föreningar som de har samverkan med i Lindesbergs kommun. Dessutom kommer Ibn Rushd att utbilda samverkansföreningarna i föreningskunskap.

Kommunalt driftsbidrag till fotbollshall

Tillväxtutskottet har beslutat att ge ett oförändrat driftsbidrag till IFK Lindesberg på 200.000 kr för 2021 för fotbollshallen i Lindesberg. Lindesberg kommun och IFK Lindesberg har haft en tioårig överenskommelse om att föreningen får 200 000 kr per år i kommunalt driftsbidrag. Överenskommelsen gällde från 2011 till 2020. Nu när överenskommelsen gått ut önskar IFK Lindesberg ett nytt avtal om permanent driftsbidrag på tio nya år. Frågan om framtida driftsbidrag till IFK Lindesberg för fotbollshallen kommer att utredas av den nya tillväxtnämnden under 2021.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in