​Svensk livsmedelsförsörjning utmanas vid årets skörd

By on 30 augusti, 2021

Årets svenska skörd av spannmål har påverkats av sommarens kraftiga vädervariationer. Till följd av sommarens initiala torka som följts av kraftiga regn, ser nu Pågen en minskad skörd hos sina odlare på 15–25 procent jämfört med ett normalår. Det innebär att Pågen i år får intensifiera arbetet med att säkerställa att det blir svenskt bröd på borden.

Mer än var fjärde svensk oroar sig för att det skulle kunna bli brist på mat i Sverige i händelse av en framtida kris, siffror som framgår av en Novus-undersökning* gjord på uppdrag av Pågen.

– Årets skörd har blivit starkt påverkad av vädret. Först torka och sedan de två senaste veckorna som kantats av regn. Det har lett till en utdragen skördeperiod som ännu inte är över och våra odlare har tyvärr fått en klart mindre spannmålskörd än normalt, säger Helene Sollerhed, Inköpschef på Pågens egen kvarn Lilla Harrie Valskvarn.

Svenskarnas syn på mat och livsmedelsförsörjning har påverkats under det senaste året, såväl långsiktiga konsumtionsvanor som oro för mattillgång vid kris. Enligt Novus undersökning* anser hela 7 av 10 att det viktigaste vid val av bröd är att det är bakat i Sverige. Pågen menar att det är av största vikt att säkerställa tillgången på svenska råvaror, varpå årets spannmålsskörd innebär mer utmaningar än vanligt.

– En minskad skörd ska kanske inte benämnas som kris, men visar tydligt hur livsmedelsförsörjningen påverkas av yttre faktorer. Det är troligtvis inte sista gången vi ser somrar med extrema väderförhållanden. Därför behöver vi i livsmedelsbranschen arbeta så vi främjar ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk, säger Berith Apelgren, Informations- och hållbarhetschef på Pågen.

Bröd är ett av de livsmedel som många upplever är svårast att vara utan. Drygt 60 procent av svenskarna kan inte tänka sig vara utan bröd under en hel vecka. På Pågen säkrar man sin förmåga att kunna leverera bröd inte minst genom kvarnens nära samarbete med sina svenska spannmålsodlare.

– ­Genom en ökad medvetenhet om hur viktig vår livsmedelsförsörjning är, ser vi nu mer än någonsin värdet av vårt nära samarbete med våra 200 odlare. Vi vet ju att mer än hälften av Sveriges befolkning äter bröd varje dag, och oavsett yttre omständigheter vill vi på Pågen alltid kunna garantera färskt bröd bakat på svenskt mjöl, säger Berith Apelgren, Informations- och hållbarhetschef på Pågen.

Sverige
Örebronyheter

Källa pågen
*Mer information om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Pågen bland den svenska allmänheten i åldrarna 18–79 år. 1015 intervjuer genomfördes i december 2020

You must be logged in to post a comment Login