​Svenska investeringar i kliniker och sjukhus i Afrika får 5 miljoner i akutstöd för Corona

By on 27 april, 2020
Bild från en av Swedfunds hälsoinvesteringar i Nairobi, Kenya.

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har lång erfarenhet av att arbeta med hållbara investeringar i utvecklingsländer och var under Ebola-utbrottet aktiv i de länder som drabbats hårdast i Afrika. Baserat på Swedfunds långa erfarenhet av att investera i Afrika har Swedfund bett alla dessa sjukhus och kliniker att specificera hur Swedfund kan bistå dem att med att skydda personal, kliniker och sjukhus från Corona-pandemin.

Utvecklingsländers infrastruktur för sjukvård är bristfällig och trycket på sjukvårdsanläggningar ökar kraftigt när Covid-19-viruset sprider sig. För att minska spridningen av infektioner måste akutberedskapen på sjukhusen bli bättre. Målet är att öka tillgången till vård för fler patienter och att hålla patienter som bär Covid-19 åtskilda från andra patienter och vårdpersonal, både för att öka hälsa och säkerhet samt för att begränsa spridningen av viruset.

– Det är en exceptionell situation och vår roll som utvecklingsfinansiär är nu viktigare än någonsin. Vi måste fortsätta vårt långsiktiga arbete inom hälsosektorn och hjälpa våra kliniker och sjukhus i deras kamp mot Corona-pandemin. Vi bidrar därför med ekonomiskt stöd för nödvändig akututrustning till sjukhus som mödravårdskliniken Jacaranda i Nairobi, Addis Cardiac Hospital i Addis Abeba, Etiopien samt 40 kliniker och två sjukhus i Kenya, Uganda och Tanzania, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Jacaranda är en mödravårdsklinik som också behandlar andra patienter i Nairobi-området, främst kvinnor och barn. Här fokuseras insatsen på att inrätta en allmän öppenvårdscentral och en isoleringsenhet för infektionsfall, införskaffandet av personlig skyddsutrustning (PPE) samt screeningkrav för att göra det möjligt för centret att sköta klienter med hög risk på ett säkert och effektivt sätt under Covid-19-pandemin.

HHI är en ledande vårdplattform med 40 kliniker och 2 sjukhus i Kenya, Uganda och Tanzania. På deras kravlista finns bland annat screeningutrustning och skyddsutrustning för att klinikerna ska kunna säkerställa att patienter med hög risk behandlas så säkert som möjligt.

– Människor som tar hand om individer som diagnostiserats med Covid-19 löper den största risken att smittas av sjukdomen, till exempel sjukvårdspersonal på akutavdelningar och andra som arbetar nära sina klienter eller patienter. Syftet med denna stödinsats är att stärka kapaciteten hos HHI så att de kan hantera Covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt, säger Audrey Obara, som arbetar som Senior Investment Manager för Swedfund i Kenya.

Swedfund investerar i hållbara företag främst i Afrika söder om Sahara och delar av Asien, med uppdraget att bekämpa fattigdom. En av de prioriterade sektorerna är hälsosektorn.

Teknisk Assistans
Fonder för teknisk assistans, så kallade TA-fonder, är en del av Swedfunds verktygslåda som kan användas för att stärka resultaten inom de tre uppföljningsområdena som påverkar samhället, hållbarhet och ekonomisk livskraft. TA-medel kan användas i alla länder där Swedfund investerar i enlighet med gällande ägarinstruktioner.

Världen
Örebronyheter

Källa Swedfund

You must be logged in to post a comment Login