​Svenskarna har bättre koll på sin pension

By on 4 juni, 2017
Maja Englund, Sparekonom, SPP.

Många svenskar ser pensionen som en chans att leva ett aktivt liv med mer fokus på fritidsintressen. En del drömmer om att flytta till ett varmare klimat medan andra vill hitta mer tid för barn och barnbarn. Men hur är det egentligen med planeringen inför den nya livsstilen, har man koll på hur pensionsdrömmen ska finansieras, hur långt räcker egentligen pensionen?

Åtta av tio tror att de kommer att behöva spara extra för att kunna leva det liv de vill som pensionärer och är därmed väl medvetna om att den statliga pensionen faktiskt inte räcker till. 

– Fler och fler blir medvetna om att de behöver spara extra för att förverkliga sina pensionsdrömmar. Det är framförallt de yngre som tror att de behöver spara mer för att få den livsstil de vill ha som pensionärer, jag tror också att de yngre generationerna kommer att göra mer medvetna val kring sin livsstil där hållbarhet och klimat står i fokus, säger Maja Englund, Sparekonom, SPP.

Hållbarhet känns bra i magen och är bra för plånboken
Fyra av tio svarar att de pensionssparar hållbart, anledningen är främst att det känns bra snarare än att det är ekonomiskt fördelaktigt.

– I tider av oro vill många göra val som känns rätt och betyder något vilket är bra, men det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och avkastning, tvärt om. Det är de framtidsinriktade bolagen som över tid kommer kunna leverera hög avkastning, något vi ser redan i dag, menar Maja.

Samtidigt skattar svenskarna, generellt sett, sin pensionskunskap lågt och i synnerhet är det kvinnor som visar ett lågt pensionssjälvförtroende. Det är också stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Det är först när man är nära pensionsåldern eller har nått sin pensionsålder som man upplever sina pensionskunskaper någorlunda robusta.

– Kanske inte så konstigt, men det är i unga år du behöver ta tag i din pension för att bygga upp ett kapital att leva på. Visst är det förståeligt att det inte står högst på prioriteringslistan när du är mitt i livet, men frågan är viktig annars riskerar pensionsdrömmen att bli just bara en dröm, fortsätter Maja.

Förutom att de flesta förstår vikten av eget sparande är medvetenheten kring hur stor del av lönen man får i statlig pension relativt hög bland både män och kvinnor. Sju av tio män och sex av tio kvinnor tror att de kommer att få 40-60 procent av sin lön i pension.

Däremot är kunskapen kring tjänstepensionen betydligt lägre, både när det gäller vilka som får det och vad den innehåller.

– Det är endast fyra av tio som känner till att de enda som får tjänstepension är de som arbetar på ett företag som har kollektivavtal eller på ett företag som väljer att erbjuda sin personal tjänstepension. Grundläggande är att veta vad du har, fundera över vad tror att du behöver framåt och ha en plan eller åtminstone en idé om hur du ska komma dit, avslutar Maja.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login