​Swedfund stöttar med skyddsutrustning, patientslussar och utbildning i Afrika söder om Sahara

Av på 6 maj, 2020
Tizeta Teshome arbetar som sjuksköterska på en hjärtklinik i Etiopien, ett av Swedfunds portföljbolag.

För att minska spridningen av Covid-19 i utvecklingsländer behöver akutberedskapen bli mycket bättre. Baserat på lång erfarenhet av hållbara investeringar i Afrika vänder sig därför Swedfund till de bolag som man investerat i för att på bästa sätt kunna bistå under Corona-pandemin.

Flera kliniker och sjukhus har redan fått stöd. Nu går stöd också till en cancerklinik i Ghana samt en vårdinrättning i Liberia. Högst upp i prioriteringen är skyddsmasker, utbildning och möjligheten att separera människor som bär på Covid-19 åtskilda från andra patienter och vårdpersonal.

Swedfund går in och stöttar både Sweden Ghana Medical Centre (SGMC) samt vårdinrättningen Snapper Hill Clinic, i Liberia, med kapacitetshöjande insatser till följd av Coronapandemin med sammanlagt 1,3 miljoner SEK. Snapper Hill Clinic är en vårdinrättning som ligger i centrala Monrovia, huvudstaden i Liberia. Anläggningen ger vård till cirka 30 000 patienter årligen. Sweden Ghana Medical är en cancerklinik i Ghana som fortsätter att behandla cancerpatienter trots utmaningen med Coronapandemin.

Vi som utvecklingsfinansiär har verktyg som gör det möjlighet att snabbt gå in och stötta upp med det mest akuta hos dessa kliniker och vårdinrättningar så att de kan hantera Covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt, vilket känns väldigt viktigt och brådskande, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Swedfund beviljade i början av april också cirka 1,3 miljoner till Addis Cardiac Hospital i Addis Abeba, Etiopien. Det finansiella stödet gick till inköp av skyddsutrustning till följd av Covid-19 pandemin samt till konstruktion av patientslussar för att separera Coronasmittade patienter från övriga patienter. Addis Cardiac Hospital är det första specialiserade hjärtsjukhuset i Etiopien.

Som utvecklingsfinansiär skapar Swedfund tillsammans med övriga europeiska utvecklingsfinansiärer miljontals jobb i utvecklingsländer. Här pågår ständiga investeringar inom förnybar energi, hälsa och finansiella institutioner som i sin tur genererar arbeten för väldigt många män och kvinnor. I avsaknad av krispaket så är ett jobb nu mer viktigt än någonsin då det ger försörjning.

Världen | Afrika
Örebronyheter

Källa Swedfund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in