​Turkiet: Syrier tvingas återvända till kriget

Av på 28 oktober, 2019
Arkiv bild.

Turkiet har ägnat månaderna som lett fram till den militära intrånget i norra Syrien till att med tvång skicka tillbaka flyktingar till det krigsdrabbade landet, innan försöket att skapa en så kallad “säkerhetszon” på den syriska sidan av gränsen. Det visar en ny utredning från Amnesty International som publiceras i rapporten ‘Sent to a war zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees’.

Amnesty har pratat med flyktingar som säger att den turkiska polisen har slagit dem eller hotat dem så att de känt sig tvungna att skriva under dokument med innebörden att de ber om att få återvända till Syrien. Det har i själva verket handlat om att Turkiet tvingat dem tillbaka till en krigszon och utsätter dem för livsfara.

— Att Turkiet hävdar att flyktingar från Syrien väljer att återvända rakt in i konflikten är farligt och oärligt. Vår research visar snarare på att människor har blivit lurade eller tvingade att återvända, säger Anna Shea, utredare som arbetar med flyktingars och migranters rättigheter på Amnesty International.

— Turkiet ska absolut ha ett erkännande för att landet har huserat över 3,6 miljoner kvinnor, män och barn från Syrien i över åtta år, men de kan inte använda den här generositeten som en förevändning för att strunta i internationell och nationell rätt genom att tvinga människor tillbaka in i en pågående konfliktzon.

Utan officiell statistik är det mycket svårt att uppskatta antalet som skickats tillbaka med tvång. Men baserat på dussintals intervjuer mellan juli och oktober 2019 uppskattar Amnesty att det under de senaste månaderna troligtvis handlar om hundratals personer. De turkiska myndigheterna uppger att totalt 315 000 människor har återvänt till Syrien helt frivilligt.

Enligt internationell rätt och principen om non-refoulement är det olagligt att skicka tillbaka människor till Syrien eftersom det utsätter dem för en verklig risk för allvarliga människorättskränkningar.

— Det är skrämmande att Turkiets avtal med Ryssland den här veckan innebär ett “säkert och frivilligt återvändande” av flyktingar till en så kallad “säkerhetszon” som nu ska instiftas. Återvändanden har fram tills nu varit allt annat än säkra och frivilliga, och nu står ytterligare miljontals syriska flyktingars liv på spel, säger Anna Shea.

Återvändanden som utförts med tvång maskeras som “frivilliga”
Den turkiska regeringen hävdar att alla de som återvänder till Syrien gör det frivilligt men Amnestys research visar att många har blivit tvingade eller vilseledda när de skrivit under dokument som kallas för “frivilligt återvändande” .

Några berättade att de blivit slagna eller hotade med fysiskt våld för att tvinga dem att skriva under. Andra berättade att de blivit tillsagda att de skrev under ett slags registreringsdokument, åter andra att det var en bekräftelse på att de hade fått en filt från ett flyktingcenter, och ytterligare andra att det var ett formulär där de kunde uttrycka sin vilja att stanna kvar i Turkiet.

Amnesty har dokumenterat 20 verifierade fall av tvångsvisa återsändanden, där varje fall handlat om att personer har skickats över gränsen i bussar som var fyllda med dussintals andra människor som hade sina händer hopbundna med plastband och som till synes också verkade bli återsända med tvång.

Varje interaktion med den turkiska polisen eller tjänstemän som hanterar migration verkar utsätta syriska flyktingar för risken att bli antingen satt i förvar eller tillbakaskickad. Det kan handla om att gå på en intervju för att förnya giltiga dokument eller att bli tillfrågad på gatan om att kunna styrka sin identitet.

Den vanligaste förklaringen som ges till människor till att de ska skickas tillbaka till Syrien är att de är oregistrerade eller att de befinner sig utanför den provins där de är registrerade. Men även människor med giltiga ID-handlingar för sin provins har skickats tillbaka.

Den absolut största delen av de som blivit tillbakaskickade verkar vara vuxna män, som transporteras tillsammans på bussar genom Hatayprovinsen i Turkiet till gränsövergången vid Bab al-Hawa i den syriska Idlibprovinsen.

— De turkiska myndigheterna måste upphöra att med tvång återsända människor till Syrien och säkerställa att alla som har skickats tillbaka kan återvända till Turkiet på ett säkert sätt och att de åter kan få tillgång till grundläggande bistånd. EU och resten av det internationella samfundet måste intensifiera sina åtaganden när det gäller vidarebosättning för syriska flyktingar från Turkiet – istället för att ägna all sin energi åt att hålla människor som söker asyl borta från sitt territorium, säger Anna Shea.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in