​USA: Vapenvåld har blivit till en människorättskris

Av på 13 september, 2018

Över 300 personer skjuts varje dag i USA, och tiotusentals dör av sina skador. Trots detta saknas viktig nationell lagstiftning gällande vapen i landet.

Regeringen i USA har tillåtit vapenvåld att bli till en människorättskris. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Rapporten “In the Line of Fire: Human Rights and the U.S. Gun Violence Crisis” undersöker hur alla aspekter av vardagslivet i USA på något sätt har äventyrats genom den ohindrade tillgången till vapen i landet och den totala avsaknaden av verkningsfull nationell reglering.

Medan de flesta länder i världen har licensförfarande och reglering på plats när det gäller vapen så saknar USA sådant som till exempel ett nationellt register, och 30 stater tillåter handvapen utan att personen har en licens eller ett tillstånd för det.

– USA:s regering prioriterar ägande framför grundläggande mänskliga rättigheter. Trots att många lösningar har presenterats har det funnits en total politisk ovilja att rädda liv, och trots den stora mängd vapen som finns i omlopp och alla de människor som dör varje år på grund av vapen finns det en chockerande avsaknad av en federal reglering som skulle kunna rädda livet på tusentals människor, säger Margaret Huang, chef Amnesty USA.

Under 2016, det senaste år som statistik finns tillgängligt för, var det över 38 000 vapenrelaterade dödsfall och över 116 000 som skadades. Rapporten undersöker sättet som vapenvåld påverkar områden med annan etnisk sammansättning än vita amerikaner, där vapenvåld är den ledande dödsorsaken för svarta män och pojkar mellan 15 och 34 år. De löper 20 gånger högre risk att dödas av vapen än vita och pojkar män i samma ålder. Kvinnor som utsätts för våld i hemmet och barn är också oproportionerligt högt drabbade.

Medan rapporten visar på många olika rekommendationer för vart och ett av fokusområdena, är det övergripande målet nationell lagstiftning. En sådan skulle ta bort dagens otillräckliga och godtyckliga lapptäcke av delstatslagar som gör att människor i vissa stater är mer sårbara för vapenvåld än andra.

Bland Amnestys rekommendationer finns:

  • Utförliga bakgrundskontroller.
  • Nationell reglering när det gäller licenser och registrering av vapen, och krav på vapenträning för den som ska äga ett vapen.
  • Förbjud semiautomatiska karbiner och andra militärvapen.
  • Satsa på evidensbaserat förebyggande arbete mot våld.
  • Obligatoriska lagar som reglerar förvaring av vapen.

Rapporten konstaterar att även om masskjutningar får långtgående känslomässiga och psykologiska effekter och skulle kunna förhindras genom att vissa vapen förbjuds, är det ändå bara en procent av allt dödligt våld på grund av vapen som sker på det sättet. Mycket mer vanligt är det dödliga våld som genomsyrar vardagen för så många människor över hela USA. Rapporten skildrar också flera av dessa individers egna historier om hur de påverkats av vapenvåldet.

Rapporten undersöker också konsekvenserna för de tusentals människor som överlevt en skjutning. I medeltal är det över 317 människor som skjuts och överlever – varje dag – i USA. Åtminstone lever de så länge att de hamnar på sjukhus. De mentala, fysiska och ekonomiska konsekvenserna av deras skador formar sedan återstoden av deras liv. Det här utgör en hälsokris av gigantiska mått – men som har fått otroligt lite gensvar från regeringshåll.

– Möjligheten att leva sitt liv i säkerhet och värdighet, fritt från fruktan, är själva hörnstenen när det gäller mänskliga rättigheter. Men ingens mänskliga rättigheter kan sägas vara säkrade så länge som våra ledare inte gör något åt vapenvåldet, säger Margaret Huang.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in