11 000 invånare i Örebro län saknar tjänstepension

By on 26 mars, 2022
Arkivbild

Denna och nästa vecka får 49 200 privatanställda tjänstemän i Örebro län det röda kuvertet med årsbesked över sin tjänstepension. Trots att tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtida pensionen saknar uppemot 11 000 invånare i Örebro län kollektivavtalad tjänstepension. Det visar en ny kartläggning som valcentralen Collectum tagit fram.

– Tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att människor ska kunna få ett gott liv som pensionärer. Mitt viktigaste pensionstips till invånarna i Örebro län är därför att se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension automatiskt – förhandla till dig det, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Tjänstepensionen är en anställningsförmån som betalas av arbetsgivare med kollektivavtal eller av arbetsgivare utan kollektivavtal som själva upphandlat ett försäkringsbolag. I Örebro län har omkring 110 000 personer en fast eller tidsbegränsad anställning. Eftersom nio av tio svenskar i genomsnitt har kollektivavtalad tjänstepension, skulle det innebära att uppemot 10 procent, alltså cirka 11 000 invånare i Örebro län, saknar tjänstepension.

I dag motsvarar den allmänna pensionen från staten knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Med kollektivavtalad tjänstepension kan Örebro läns privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP2 få i genomsnitt 5 100 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Att kompensera för utebliven tjänstepension genom ett privat pensionssparande kan vara svårt. Collectums beräkningar visar att en person med 40 000 kronor i månadslön måste spara nästan 2 000 kronor i månaden för att få samma pension som någon med tjänstepension. Med en lön på 50 000 kronor måste du spara nästan 5 000 kronor.

– Privatanställda tjänstemän i Örebro län som jobbar på företag med kollektivavtal kan vara säkra på att ha ett livslångt trygghetspaket och en tjänstepension i toppklass. För Örebro läns arbetsgivare med kollektivavtal är tjänstepensionen ett enkelt sätt att känna sig trygg med att de anställda har bra försäkringar, säger Tomas Carlsson.

Anställda inom offentlig och privat sektor har olika tjänstepensionsavtal som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Förutom ålderspension innehåller den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP sjukpension som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan, efterlevandeskydd, arbetsskadeförsäkring och omställningsskydd vid uppsägning.

Fakta: Expertens tips för en trygg pension

1. Säkra tjänstepensionen 
Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild 
På minPension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen och tjänstepensionen som det eventuella privata sparandet ingår.

3. Välj och välj bort
Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern är en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 20 procent.

Faktaruta: Tjänstepensionen ITP
Tjänstepensionen ITP är resultatet av många års samarbete mellan fack och arbetsgivare. I dag omfattar tjänstepensionen ITP 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Under 2021 betalade
arbetsgivarna in 60 miljarder kronor till tjänstepensionen ITP vilket motsvarar 164 miljoner kronor om dagen.

Faktaruta: Tre tips till dig som får röda kuvertet
Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud av pensionsförsäkringar och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – här finns en prognos och tips för din tjänstepension.
2. Se över efterlevandeskyddet, vad behöver du?
3. Logga in på minPension.se för att få den samlade bilden av din framtida ekonomi som pensionär.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Collectum
Fakta: Om statistiken
Statistiken om andelen svenskar som har kollektivavtalad tjänstepension kommer från Pensionsmyndigheten. Statistiken om hur många som är fast eller tidsbegränsat anställda kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning 2021.
2,6 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning. Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.
Collectum förmedlade 60 miljarder kronor i premier under 2021 mellan 37 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. collectum.se pratapension.se

You must be logged in to post a comment Login