112 procent ökning av 112 procent ökning av cyberattacker mot Ukrainas regering

By on 10 september, 2022
Foto: Check Point

Check Point Research (CPR) delar ny data om cyberattacker i samband med den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Mellan februari och augusti i år har cyberattackerna mot Ukrainas regering och militära sektor mer än fördubblats. Det är en ökning på förbluffande 112 procent medan attackerna mot Rysslands motsvarande sektorer har minskat med 8 procent.

Under de drygt sex månader som gått sedan krigets utbrott i februari har Check Point Research dokumenterat och analyserat cyberattacker mot både den ryska och ukrainska sidan. Två framstående siffror som rapporten visar är:

  • Mer än 1 500 cyberattacker sker varje vecka mot olika företagsnätverk i Ukraina. Denna siffra är högre än det globala genomsnittet (1124 per vecka) och även högre än det ryska snittet (1434).
  • I Ukraina har cyberattackerna riktade mot företagsnätverk varje vecka ökat med 25 procent jämfört med hur det såg ut under årets första månader innan krigets utbrott. Jämfört med en ökning på 0,1 procent globalt och 13 procent i Ryssland.

– Den mest förbryllande statistiken i det vi har analyserat är en ökning av cyberattacker mot Ukrainas regering och militär på 112 procent, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software Technologies. Ökningen blir ännu tydligare när man jämför med minskningen mot de ryska motsvarigheterna på 8 procent. Även om Ryssland inte helt har kopplat från internet som enligt tidigare rapporter, vet vi att statliga och militära nätverk och webbplatser har implementerat olika åtgärder för att begränsa åtkomsten till sina resurser utanför Ryssland. Detta är någonting som försvårar utförandet av några av attackerna.

När kriget är över kommer inte dessa APT och hackergrupper bara att försvinna. De kommer antagligen att byta riktning och hitta ett nytt mål och översvämma olika sektorer med cyberattacker runt om i världen. Redan nu finns tidiga varningssignaler om detta med attacker mot NATO-medlemmar och mot de länder som har hjälpt Ukraina i konflikten mot Ryssland.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Check Point

You must be logged in to post a comment Login