11370 stöttar namninsamling som överlämnas till Regeringen.

Av på 5 april, 2013

Reaktionerna på de gällande kostråden har varit många och nu överlämnas namninsamlingen med tusentals påskrifter till landets beslutsfattare. Barn i förskola och skola behöver näringsrik mat för att orka med skoldagen och för att uppnå en god hälsa och förebygga sjukdomar. Barn behöver bra sammansatt skolkost baserad på naturlig mat, det vi människor är anpassade för att äta.

När den nya Skollagen kom 2011 övergick de flesta skolor till att servera margarin och lättmjölk och reaktionerna har varit många runt om i landet. Skollagen kräver näringsriktig skolmat men det finns inget i lagen som kräver att skolorna följer Livsmedelsverkets kostråd. Men frågan om kosten är större än så. Exempelvis visar forskning att ungefär var femte barn är överviktigt idag och det finns rapporter om att koncentrationssvårigheter ökar i skolorna liksom förskrivningen av mediciner för barn med NPF-diagnoser. Det är alarmerande och kosten är ett mycket viktigt verktyg för att på naturlig väg underlätta koncentration, prestation och att förebygga ohälsa. Något som betyder att skolmåltiderna runt om i landet behöver ses över och anpassas på ett bättre sätt än de gör idag. Politiker och beslutsfattare måste lyfta denna viktiga hälsofråga till en högre nivå för barnen och Sveriges framtid.

Kortfattat handlar namninsamlingen om krav på att utesluta light/lätt/lågfettsprodukter, margariner och glutamater ur skolmaten och istället välja produkter av miljöhänsyn, bättre skolekonomi och god hälsa.

Initiativtagare till namninsamlingen är Cecilia Blidö. Hon är utbildad kostrådgivare, friskvårdsföretagare och förälder till två barn i grundskolan. Cecilia är grundare av Naturlig Mat i Skolan som startade 2011 som en hjärtefråga i sociala medier på en Facebook-sida och blogg där tusentals idag är engagerade och stödjer arbetet för att uppnå en kost i Sveriges skolor
och förskolor som på gammelmormors vis med rena oprocessade råvaror utan tillsatser, närproducerade och miljövänliga så långt som möjligt.

Namninsamlingen med 11370 namn översänds idag till Regeringen; Statsministern, Utbildningsministern, Landsbygdsministern och till samtliga partiorföranden i de politiska partier som representeras i Sveriges Riksdag.

”Vi kräver att det vidtas åtgärder för att uppnå förändring så barn och unga kan få förutsättningar till en hälsosam skolmatsmiljö. Vilka partier och politiker blir först att ta tag i frågan på allvar?” undrar Cecilia Blidö.

Länk till namninsamlingen >>

Länk till bloggsida >>

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in