Tävla med öppna data från Örebro län

Av på 30 september, 2013

Nu håller vi tävlingen Öppna Örebro län för andra gången och alla är välkomna att delta.

Syftet är att information från länets kommuner, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län ska kunna användas för att bygga nya tjänster. Dessa organisationer börjar mer och mer dela med sig av den information som finns i interna system och databaser för de som är intresserade utanför den egna organisationen, denna trend kallas öppna data.

Öppna data för nya tjänster och ökad insyn
Örebro kommun ser två stora värden med öppna data. Dels kan entreprenörer skapa nya spännande tjänster, dels ökar det insynen i offentlig sektor. Örebro kommun publicerar till exempel alla inkomna fakturor på orebro.se/psidata så att vem som helst kan se vilka som utfört tjänster åt kommunen. Detta är en bra grund för att undersöka om kommunen följer upphandlingslagen till exempel.

– Tävlingen Öppna Örebro län är vårt sätt att uppmuntra till att öppna data används. Vi har nu en hönan eller ägget-situation där många ännu inte känner till att vi delar med oss av öppna data och då används den heller inte, säger Björn Hagström, e-strateg i Örebro kommun.

Öppna Örebro län är ett samarbete mellan Örebro kommun, Örebro universitet, Länsstyrelsen i Örebro län, Nethouse och Handelskammaren Mälardalen.

Viktiga datum
1 oktober
Kick-off för Öppna Örebro län på Örebro universitet.

15 november
Tävlingen stängs och bidragen ska vara inskickade.

27 november
Prisutdelning i samband med den nationella konferensen för digitala agendan i Örebro (digitalagenda.nu).

Läs mer om tävlingen och anmäl dig på: http://oppnaorebrolan.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in