12 miljoner för mer tid i skogen

By on 28 januari, 2018

Friluftsfrämjandet får 12 miljoner i statsbidrag och kan aktivt arbeta för att fler barn, ungdomar och vuxna ska få rörelseglädje i skolan och på fritiden. Pengar som ökar allas chans att leva ett friskare liv, oavsett bakgrund och utan krav på prestation.

Sveriges befolkning sitter allt mer stilla – ett stillasittande som bokstavligen talat förkortar våra liv[1]. Samtidigt ökar kännedomen om hur rörelse och utevistelse har positiv effekt på både vår hälsa och på inlärningen. Statsbidraget till friluftslivsorganisationerna är en stor möjliggörare för organisationer som Friluftsfrämjandet varje dag kan växla upp sitt arbete för att lösa vår tids största folkhälsoutmaning. Friluftsfrämjandet tilldelas därför 9 000 000 till sin basverksamhet.

 – Friluftslivet behövs mer än någonsin. Statsbidraget ger pengar som går direkt in i hjärtat av vår verksamhet – rörelseglädje för alla varje dag. Det handlar om tusentals äventyr som helt ideellt genomförs året runt, där vem som helst kan följa med oss ut, oavsett förkunskaper och helt utan krav på prestation. Friluftslivet ska vara för alla, och vi är så glada att vi nu får möjlighet att nå ut till ännu fler, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Friluftsfrämjandet har växt stadigt de senaste tre åren och har nu 95 000 medlemmar – den högsta medlemssiffran på tio år.Friluftsfrämjandet tilldelas också 3 020 000 till utveckling av ny verksamhet:

  • Skogshjältarna, en skolsatsning för ökad rörelse integrerat i lärandet.
  • Meningsfull väntan, som skapar rörelseglädje och gemenskap i naturen för människor på flyktingboenden i Sverige, för minskat utanförskap och ökad hälsa.
  • Skogsmulle 2020, modernisera och utveckla metoder för att fler barn får känna rörelseglädje i naturen även i framtiden.

Värnar om det enkla, naturnära och hållbara friluftslivet
Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor.

– Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login