Känslor, relationer och sexualitet

Av på 8 oktober, 2013

Örebro kommun tar nu tag i frågan att ge personer med kognitiv funktionsnedsättning stöd i frågor som rör känslor, relationer och sexualitet, ett tidigare försummat område.

Kognitiv funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga i vissa psykologiska funktioner, till exempel minnesförmåga och förmågan att ta initiativ. Dessa personer får mycket stöd i det praktiska vardagslivet av kommunens personal. För att kunna ge ett professionellt stöd även i frågor om känslor, relationer och sexualitet har Förvaltningen för funktionshindrade jobbat fram en utbildning för personalen och ett studiematerial för målgruppen på temat som används i samtalsgrupper – tjejgrupper och killgrupper.

Två samtalsgrupper är precis färdiga med sin samtalsserie och nu startar man två nya.

– Jag har mött personer som är så lyckliga över att få prata om det här tillsammans med andra, även föräldrar till dem, och det tycker jag är så roligt, berättar Lena Lagren, pedagogisk verksamhetsutvecklare inom förvaltningen.

Jobbar mycket med bilder
Tidigare har det funnits en rädsla att tala om känslor, relationer och sexualitet, både från föräldrar och från den egna personalen.

– Väck inte den björn som sover kunde man få höra, men då sa vi att björnen redan var vaken och sprang omkring utan kompass och riktning, säger Lena.

Vissa personers funktionsnedsättning kan bland annat innebära stora läs- och skrivsvårigheter, eller att inte kunna läsa alls.

– Vi jobbar därför jättemycket med bilder men använder också filmer, berättar Lena.

Personalutbildningens syfte är att personalen ska kunna ha ett professionellt förhållningssätt i stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning.

– Vi måste hela tiden utgå från den bakomliggande orsaken till problemet, för att veta hur vi ska hantera situationen och bemöta individen. Här kan man få god hjälp av utbildningens studiematerial, säger Lena.

Hbt-perspektivet
Örebro kommun har en handlingsplan för hbt-frågor.

– Vi försökte också ifrågasätta det heteronormativa synsättet, dvs. att alltid utgå från att det normala är att vara heterosexuell. Det gav oss mycket att tänka på, både i utformningen av målgruppens studiematerial och personalutbildningen, säger Lena.

Arbetssättet och hbt-perspektivet har väckt RSFL:s intresse centralt och Lena Lagren och hennes kollegor ska ingå i en referensgrupp i ett projekt som ska drivas av RFSL i Stockholm med att fastställa kompetenskrav för anställda som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in