13 500 ton förpackningar till återvinning efter Black Friday

By on 25 november, 2022
Foto: FTI

Andelen förpackningar som lämnas in till återvinning väntas öka markant under perioden efter Black Friday fram till efter julhelgerna. Den ökade konsumtionen innebär en intensiv period för Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för att samla in förpackningar för återvinning. Inför perioden vill FTI påminna alla konsumenter om vikten av att källsortera alla sina förpackningar, och att tömma, platta till och vika ihop för att fler ska få plats med mer.

13 500 ton pappersförpackningar väntas lämnas in till återvinning under veckorna efter Black Friday, enligt ny statistik från FTI. Det motsvarar en ökning med 2 000 ton jämfört med det normala flödet. Bland annat väntas mycket elektronikförpackningar, emballage och andra packprodukter att strömma in.

– Vanligtvis ser vi en brant ökning av insamlade volymer med start från Black Friday till efter julhelgerna. I år har vi ett annat samhällsekonomiskt läge som kan komma att påverka hushållens konsumtionsmönster. Men oavsett om man har fyndat på Black Friday eller e-handlat från second hand, vill vi uppmana konsumenterna att lämna alla sina förpackningar till återvinning. Då bidrar man till ett mer cirkulärt samhälle. Varje förpackning som lämnas till återvinning spelar roll och gör skillnad på riktigt, säger Malin Ryding, kommunikationschef på Förpackningsinsamlingen.

De ökade förpackningsvolymerna som följer efter Black Friday innebär att vissa återvinningsstationer behöver tömmas mer än tidigare. Redan idag finns stationer där vissa behållare töms flera gånger om dagen. Planeringen inför perioden börjar redan i augusti för att utöka och optimera tömningar. FTI sätter dessutom upp beredskap för att göra extra utryckningar om det skulle visa sig behövas. FTI ansvarar idag för cirka 5 000 återvinningsstationer runt omkring i landet och sammantaget ser FTI över och justerar omkring 10 000 scheman för plast- och pappersförpackningar under perioden.

– Vi planerar långt i förväg och arbetar intensivt för att insamlingen ska fungera så bra som möjligt under den här perioden. Men det är enorma flöden som väntar och vi vill passa på att uppmana alla konsumenter att hjälpa till genom att tömma, platta till och vika ihop förpackningar innan de lämnas till återvinning. Det är en liten åtgärd, som gör stor skillnad och innebär att fler kan få plats med mer i behållarna, säger Malin Ryding.

I syfte att öka återvinningen av hushållens förpackningar har regeringen beslutat att insamlingsansvaret ska gå över till kommunerna den 1 januari 2024 och att fastighetsnära insamling i nära eller direkt anslutning till landets alla hushåll ska vara införd från den 1 januari 2027.

– Inför den kommande ansvarsövergången kommer vi att dela med oss av vår erfarenhet och gedigna expertis till kommunerna, med målet att det ska bli en smidig övergång utan betydande samhällspåverkan. Vår erfarenhet visar att behovet av återvinningsstationer eller liknande insamlingsplatser kommer att finnas kvar även efter att den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Det är perioden efter Black Friday ett tydligt exempel på, de volymer som kommer in under kort tid är enorma, och det är viktigt att planera för det. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och öka återvinningen i Sverige, säger Malin Ryding.

Tre tips – så källsorterar du efter Black Friday

Kom ihåg att återvinna förpackningarna som blir kvar när du packat upp det du handlat – FTI guidar dig rätt.

1. Osäker på hur du sorterar frigoliten eller TV-kartongen?

Sök på förpackningen i FTI:s sorteringsguide. Elektronikförpackningar, t.ex. TV-kartongen, ska sorteras som pappersförpackning. Plastemballage, t.ex. frigolit, buntband och bubbelplast samt packpåsar ska sorteras som plastförpackning.

2. Vill du säkerställa att dina förpackningar får plats när du ska återvinna?

På fti.se kan du se när din närmaste station tömdes senast och när den ska tömmas nästa gång, så att du enkelt kan planera ditt besök efter det.

3. Tänk cirkulärt och lämna rätt sak på rätt plats!

Sortera ut gamla produkter som du har ersatt med nya. Sälj eller skänk det som har ett andrahandsvärde. Allt förbrukat som inte är förpackningar, ska lämnas till kommunens bemannade återvinningscentral. Kom ihåg att lämna gamla batterier till batteriinsamlingen och inte tillsammans med förpackningarna. Batterier utgör en brandrisk om de lämnas på fel plats.

Sverige
Örebronyheter

Källa: FTI

You must be logged in to post a comment Login