141 olyckor i närheten av skolor i Örebro län – här är de mest olycksdrabbade skolområdena

Av på 27 augusti, 2020
Arkivbild

Över hälften av alla sjukhusrapporterade cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon i Örebro län inträffar inom femhundra meter från en skola. Och det är under skolstarten olyckorna är som flest.

Försäkringsbolaget If har kartlagt de mest olycksdrabbade skolområden under en femårsperiod i Örebro län.

I skolstartstider tar sig många barn ut på cykel och i trafiken för första gången. Men det är också då flest olyckor sker.

Mellan åren 2013 och 2017 rapporterades totalt 141 olyckor i Örebro län där en bil krockat med en cyklist eller fotgängare. Större delen av dessa (63 procent) skedde inom femhundra meters radie av en skola.

Ser vi endast till barn inträffade under femårsperioden totalt 36 olyckor, 23 av dessa i närheten av en skola.

Unik kartläggning

Försäkringsbolaget If har slagit ihop statistik över trafikolyckor inrapporterade till akutsjukhus från databasen Strada med platsuppgifter för samtliga skolor i landet, för att kunna visa olyckor som skett i närheten av en skola, samt vilka de mest olycksdrabbade skolområdena är.

– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Att oroliga föräldrar skjutsar sina barn kan i själva verket förvärra problemet med ökad biltrafik runt skolor.

– Det säkra sättet innebär inte nödvändigtvis att föräldrar skjutsar. Stor oro finns bland både föräldrar och skolpersonal speciellt så här i början av en termin. Det är av största vikt att våra barn på ett säkert sätt kan ta sig till skolan, samtidigt som man för deras bästa bör stimulera fysisk aktivitet som cykling och gång, säger Irene Isaksson-Hellman.

Siffror för varje skolområde

Området kring Magelungens grundskola i Örebro är det skolområdet i länet som mellan 2013 och 2017 hade flest olyckor i sitt närområde. Sammanlagt inträffade 18 olyckor med oskyddade trafikanter och motorfordon inom en radie på femhundra meter från skolan.


Magelungens grundskola är det mest olycksdrabbade skolområdet i Örebro Län


Skolområden med flest olyckor i Örebro Län

Skola/skolor Kommun Ant olyckor (2013-2017) Med barn
Magelungens grundskola Örebro 18 0  
JENSEN grundskola Örebro 14 0  
Olaus Petriskolan 7-9 och Nikolaiskolan Örebro 12 3  
Gumaeliusskolan och Hannaskolan Örebro 12 0  
Stureskolan Örebro 10 3  
Birgittaskolan Örebro 10 2  
Internationella Engelska skolan Örebro 10 1  
Sveaskolan Örebro 10 0  
 

Skolor som ligger mindre än hundre meter ifrån varandra har slagits ihop.


Flest olyckor i september

Sett över året är antalet cykel- och fotgängarolyckor med barn som högst i september. Av de 1 899 olyckor som rapporterats runtom i landet under åren 2013 till 2017 skedde 242 i september.


De flesta olyckor resulterar i lindriga eller inga skador. Allvarliga olyckor är ovanliga. År 2017 dog totalt fyra barn på cykel eller till fots i trafiken, och 70 skadades svårt, enligt Trafikanalys rapport Vägtrafikskador.

– De mest olycksdrabbade skolområdena ligger, inte oväntat vid platser där många rör sig, större städer eller specifika platser som till exempel järnvägsstationer. Olyckorna tenderar på de flesta platser inte att ske i direkt anslutning till skolan men på de vägar som leder dit. Genom att ta fram olyckskartor för samtliga skolområden kan vi få en unik inblick i vilka de mest exponerade områdena är, säger Irene Isaksson-Hellman.

Sedan 2006 har Försäkringsbolaget If genomfört undersökningar om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. Senaste resultatet (2019) visar att utvecklingen går åt fel håll. Sämre trafikvett bland föräldrarna, många trafikincidenter och fler bilar kring skolorna gör att en majoritet av rektorerna ser trafiksäkerheten som ett problem. Sex av tio är oroliga för att något allvarligt ska inträffa och föräldrar som skjutsar sina barn i bil anses utgöra den största trafikfaran.

Tips från If

  • Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra
  • Använd alltid hjälm när du cyklar
  • Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
  • Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut
  • Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
  • Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan
  • Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
  • Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
  • För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss rakt ut i trafiken utan att se sig om ordentligt

Metod

Uppgifter över trafikolyckor kommer från olycksdatabasen Strada-sjukhus och avser olyckor inrapporterade via akutsjukhusen under år 2013 till 2017. I uttaget ingår olyckor där en bil krockat med fotgängare eller cyklist.

När vi talar om barn och unga i den här texten avser vi personer upp till 17 år.

Olycksdatan har sedan samkörts med platsuppgifter från skolregistret över samtliga grund- och grundsärskolor i landet, för att kunna säga hur många som skett inom 500 meter från en skola. Olyckorna är därmed inte nödvändigtvis kopplade till skolresor.

När skolor ligger mindre än 100 meter från varandra har de slagits ihop till ett gemensamt skolområde.

Länet
Örebronyheter

Källa If Skadeförsäkring

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in