15 av 100 niondeklassare saknar gymnasiebehörighet

By on 30 september, 2022
Arkivbild

15 procent av eleverna som lämnar årskurs nio saknar behörighet till gymnasiet, visar Skolverkets nya statistik. Andelen behöriga har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.

– Att femton av hundra elever som går ut nian inte kommer in på gymnasiet är oacceptabelt. Därför måste vi satsa på fler behöriga lärare och göra det möjligt för dem att utföra sitt viktiga uppdrag, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet (som den 1 januari 2023 bildar Sveriges Lärare tillsammans med Lärarnas Riksförbund).

Sett över en tioårsperiod är det i stort sett lika många elever i årskurs 9 som 2022 lämnade skolan utan att vara behöriga till gymnasiet som år 2011, visar en genomgång som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gjort. År 2011 var 87,5% av niondeklassarna behöriga till gymnasiet. Därefter har andelen gymnasiebehöriga varierat marginellt över tid.

– Ingenting har hänt på tio år. Trenden ser ut som en död mans EKG, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Skolan brister i sitt kompensatoriska uppdrag. Nu krävs krafttag för att förbättra utvecklingen. Den tillträdande regeringen måste se till att staten tar över skolans finansiering, säger Jaara Åstrand.

År Andel (%) behöriga till gymnasiet

2011/12  87,5%
2012/13  87,6%
2013/14  86,9%
2014/15  85,6%
2015/16  83,1%
2016/17  82,5%
2017/18  84,4%
2018/19  84,3%
2019/20  85,6%
2020/21  86,2%
2021/22  85%

Källa: Skolverkets statistik, Betyg årskurs 9

Sverige
Örebronyheter

Källa: Lärarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login