1,5 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd i Örebro i november

By on 28 december, 2021
Arkivbild

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Örebro län låg i stort sett stilla i november, och är nu 1,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 4 532 personer i Örebro län ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 1,5 procent av den vuxna befolkningen.

Det är ungefär lika stor andel som föregående månad.

Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter.

Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.
När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.

I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.

Jämfört med andra län är andelen biståndstagare i Örebro län varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Örebro län ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i tre (Kumla, Lekeberg och Ljusnarsberg), och minskade i fem. Degerfors har högst andel biståndstagare i länet, Laxå har lägst.

Kommun Andel Förändring (1 mån)
Askersund 0,8 % 0,0
Degerfors 2,6 % −0,2
Hallsberg 0,9 % −0,1
Hällefors 2,2 % −0,1
Karlskoga 1,5 % 0,0
Kumla 1,2 % +0,1
Laxå 0,5 % −0,1
Lekeberg 1,0 % +0,1
Lindesberg 1,5 % −0,1
Ljusnarsberg 1,7 % +0,1
Nora 1,5 % 0,0
Örebro 1,6 % 0,0

Av biståndstagarna i Örebro län var förra månaden 2 293 kvinnor och 2 239 män.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Alla siffror i den här artikeln kommer från Socialstyrelsens statistikdatabas. Den månatliga biståndsstatistiken från Socialstyrelsen är preliminär, och justeras ibland i efterhand, exempelvis för att enstaka kommuner rapporterat in bistånd under fel månad.
Värden saknas ibland på grund av statistiksekretess, när antalet mottagare är mycket litet. Saknade värden kan också bero på att en kommun inte rapporterat in antalet mottagare. I sådana fall baseras värdena för länet och riket på en uppskattning, baserad på tidigare månaders data för den saknade kommunen.
Till ekonomiskt bistånd räknas både försörjningsstöd (”socialbidrag”), och annat ekonomiskt stöd som socialtjänsten i en kommun kan ge, för exmpelvis sjukvård, flyttar och begravningar.

You must be logged in to post a comment Login