150-200 människor spås försvinna i sommar

By on 20 juni, 2022

I sommar kommer Missing People att få mellan 150 och 200 ärenden om försvunna personer runt om i Sverige.

– Nu väntar tyvärr den värsta tiden på året med en speciell topp i slutet av sommaren, säger Christina Hjalmarsson, jouransvarig på den ideella sökorganisationen Missing People.

Midsommar är startpunkten för en period när allt fler människor anmäls försvunna i Sverige.

– När andra går på sommarledighet finns vi här precis som vanligt. Vår vision är att ingen ska försvinna utan att hittas. Vi slutar aldrig leta och det oavsett tid på året, säger Samuel Persson, styrelseordförande i Missing People.

Från jourens sida räknar man med att det under juni och juli kommer in 100–120 ärenden om försvunna personer.

För att öka ytterligare i antal månaderna därefter.

­ – Vi ser alltid en topp i slutet av sommaren när folk är tillbaka från semestern. I augusti och september brukar vi ha runt 60 ärenden varje månad, säger Christina Hjalmarsson som spår samma utveckling i år.

Beredskap finns. När ett ärende kommit in, och behandlats av jouren, går det snabbt vidare till den aktuella region inom Missing People där försvinnandet skett.

En del försvinnanden löses genom en efterlysning på organisationens välbesökta hemsida, medan andra ärenden leder till en aktiv sökinsats på orten.

– I närmare 80 procent av fallen slutar det med att vi finner personen och det vid liv. Det är en glädjande siffra med tanke på den oro och förtvivlan ett försvinnande skapar inte minst för de anhöriga, säger Samuel Persson.

FAKTA

  • Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och täcker i stort sett hela landet.
  • Förutom cirka 350 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare närmare 70 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.
  • Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och gör inga hjälpinsatser utan att först fått polisens godkännande.
  • Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Missing People

You must be logged in to post a comment Login