1,8 miljoner svenskar avstår tandvård trots behov

By on 27 februari, 2023

Att inte ta hand om sin tandhälsa kan få konsekvenser för hjärtat. Forskning har visat att tandlossning kan ha en koppling till ökad risk för hjärtinfarkt. Det känner inte hälften av befolkningen till, enligt en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare. Samtidigt uppger 17 procent av Sveriges befolkning att de avstått tandvård trots behov.

– I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Om pågående forskning ytterligare kan bekräfta ett oberoende samband mellan tandlossning och hjärtinfarkt så uppstår möjligheten att förbättra tandhälsan och minska förekomsten av hjärtinfarkt hos befolkningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Personer som avstår regelbundna tandundersökningar riskerar att problem i munhålan inte upptäcks och åtgärdas i tid. Den svenska så kallade PAROKRANK-studien har tidigare visat att det finns ett oberoende samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom. Just nu pågår en uppföljning av studien för att ta reda på om tandlossning är en självständig riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Bara varannan känner till att munhälsan kan påverka hjärtat

För att ta reda på allmänhetens kunskap om sambandet mellan tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom beställde Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare en Sifo-undersökning i januari 2023, som visar att halva befolkningen inte känner till att det finns ett samband. En av tio uppgav att deras tandläkare eller tandhygienist berättat om sambandet.

– Det är bekymmersamt att många avstår från tandvård eller från att åtgärda sin tandhälsa. Jag känner främst oro för att ekonomiskt utsatta grupper, till exempel arbetslösa, pensionärer och studenter, väljer bort tandvård. Tidigt insatta åtgärder kan förhindra en allvarlig situation som skulle kunna påverka kroppen på fler sätt, säger Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet och forskare inom tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

I Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsans utveckling uppger drygt 17 procent av svenskarna att de avstått från tandvård trots behov. Den vanligaste anledningen till att man inte uppsökt tandvård trots behov var ekonomi. Andra skäl var till exempel tandläkarskräck och tidsbrist.

För en god tandhälsa rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Förra året delade organisationen ut 359 miljoner kronor till forskningen.

Om opinionsundersökningen

Undersökningen gjordes av Sifo/Kantar i januari 2023 på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare. Svar i procent.

Fråga. Känner du till att det finns en koppling mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom?

 • Ja 49,
 • Nej 40,1
 • Tveksam/vet ej 10,8

Fråga. Har din tandläkare och/eller tandhygienist berättat om sambandet mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdomar?

 • Ja 9,8
 • Nej 78,5
 • Jag har inte besökt en tandläkare eller tandhygienist de senaste fem åren 6,4
 • Tveksam/vet ej 5,3

Fråga. Är du orolig för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i framtiden?

 • Nej, inte alls orolig 12,4
 • Nej, inte så orolig 53,5
 • Ja, ganska orolig 25,8
 • Ja, mycket orolig 4,0
 • Tveksam/vet ej 4,3

Fakta om tandhälsa (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Enligt folktandvarden brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år för personer med friska tänder. Personer med gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderas en årlig koll.
 • För att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom förbättrad munhälsa rekommenderar Folktandvården och Philips Sonicare egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm. Utöver detta är det bra att rengöra mellan tänderna.
 • Särskilt utsatta riskgrupper för tandlossning kopplad till hjärt-kärlsjukdomar är rökare, personer med diabetes och personer med reumatiska sjukdomar. Där har man sett ökad förekomst av tandlossning som orsakas av inflammation och för dessa personer finns även en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.
 • Tänderna är unika såtillvida att de kommer inifrån kroppen, tränger igenom kroppsskalet och pekar ut på utsidan. Det innebär att övergången mellan tand och tandkött är en ömtålig del av kroppen med uppgift att förhindra att infektioner på tandytan sprids med blodet in i kroppens organ.
 • En tandköttsficka på sex millimeter hyser upp till 800 miljoner bakterier som kan gå över i blodet. Kroppen svarar på infektionen med en inflammation i tandköttet som även den kan ha en påverkan på kroppen i övrigt.
 • Tandhälsans problem kan delas in i infektioner och inflammationer. Infektioner kan orsaka spridning av bakterier till hjärtats klaffar och till inopererade hjärtklaffar och pacemakers.
 • Inflammationer i tandköttet, kan bli kroniska och allvarliga hos vissa, dessa inflammationer tros belasta hela kroppen och öka på åderförkalkningsprocessen.

Fakta om Borsta för hjärtat

Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare lanserar nu tillsammans initiativet Borsta för hjärtat. När fler känner till att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och hjärta är förhoppningen att fler borstar tänderna enligt 2+2+2-metoden och stödjer Hjärt-Lungfondens forskning inom området.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Med Philips Sonicare borstar du för hjärtat mer effektivt än med en vanlig manuell tandborste då du får 62 000 borststrårörelser per minut – det är fler bortstrårörelser på två minuter än en manuell tandborste gör på en hel månad. Philips Sonicares eltandborstar använder sig av sonisk teknologi som pressar vatten och tandkräm in mellan tänder och längs tandköttet för en djup och skonsam rengöring.

Fakta hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
 • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20-69 år.
 • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.
 • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
 • Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login