18 procent av mjölkkorna var ekologiska 2018

By on 20 juni, 2019
Foto: Urban Wigert

I juni 2018 var 58 700 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma tidpunkt 2017 och innebär att 18 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2018. Statistiken visar även på en ökning av antalet ekologiskt hållna får, grisar och värphöns medan antalet ekologiska slaktkycklingar minskade.

332 300 nötkreatur, 22 procent av det totala antalet nötkreatur, var ekologiskt hållna 2018. Det är en ökning med 8 procent sedan 2017. Andelen ekologiska nötkreatur har ökat från 13 procent 2010 till 22 procent 2018. För mjölkkor var andelen 18 procent och för kor som används för att föda upp kalvar var andelen 35 procent.

Fler ekologiskt hållna får, grisar och värphöns
Antalet ekologiska får och lamm ökade med ett par procent jämfört med 2017 och andelen var 22 procent 2018.

Den ekologiska grisproduktionen är relativt liten. Trots en ökning med 9 procent 2018 låg andelen ekologiska grisar kvar på ungefär 2 procent av det totala antalet grisar.

Antalet ekologiska värphöns ökade kontinuerligt fram till år 2016 med en kraftig ökning åren 2015 och 2016. Efter en liten minskning 2017 ökade antalet med 3 procent till knappt 1,3 miljoner höns 2018. Andelen ekologiska värphöns var därmed 17 procent.

Färre ekologiskt hållna slaktkycklingar
Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är, precis som grisproduktionen, av liten omfattning. 2018 var cirka 1 procent av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige ekologiska.

2016 ökade antalet uppfödare och antalet slaktkycklingar kraftigt. 2017 fortsatte antalet slaktkycklingar att öka men antalet uppfödare var i stort sett oförändrat. 2018 minskade antalet slaktkycklingar med 25 procent. Antalet uppfödare var dock detsamma som 2017.

Antal djur inom ekologisk djurhållning

I figuren ovan syns utvecklingen av antalet ekologiskt hållna djur sedan 2009 för några djurslag. Antalet ekologiska mjölkkor ökade mellan 2009 och 2013. Efter en liten minskning 2014 har antalet fortsatt att öka.

Flest ekologiska nötkreatur i Västra Götaland
Västra Götalands län hade flest ekologiska nötkreatur 2018. Totalt fanns 80 600 ekologiska nötkreatur i länet vilket motsvarar nästan en fjärdedel av samtliga ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige. Om man däremot ser till andelen ekologiska nötkreatur inom respektive län så hade Värmland högst andel, 45 procent. Blekinge och Kalmar län var de län som hade lägst andel ekologiska nötkreatur, 8 respektive 9 procent.

Andel ekologiska nötkreatur av det totala antalet nötkreatur per län

Mer information
Läs mer i det statistiska meddelandet Ekologisk djurhållning 2018
I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas statistik fördelat per län för några djurslag. I statistikdatabasen redovisas även viss statistik per kommun.

Kommande publiceringar av statistik över ekologisk produktion:
– Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018 publiceras den 26 juni.
– Ekologisk animalieproduktion 2018 publiceras den 22 augusti. Redan nu finns statistik om ekologisk mjölkinvägning, mejeriproduktion och invägning av ägg 2018 i Jordbruksverkets statistikdatabas. Det som tillkommer i augusti är slakten av ekologiskt hållna djur.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login