1800 elrelaterade bränder om året

By on 1 juli, 2018
Arkivbild.

En granskning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det varje år uppstår cirka 1800 elrelaterade bränder i våra svenska bostäder.

380 bränder startar i elektriska apparater som exempelvis kyl och frys och 150 bränder startar i själva elanläggningen såsom vägguttag och elcentraler. Övriga elrelaterade bränder, cirka 1300 stycken, beror på felaktig användning av elektriska apparater.

150 bränder i elanläggningar – äldre villor drabbas oftare
När det gäller bränder som uppkommer på grund av något fel i elanläggningen så dominerar de som startar i elcentraler och eluttag. Just dessa bränder leder oftast till de mest allvarliga konsekvenserna för den som drabbas.

Bränder som startar i elanläggningar är betydligt vanligare i villor än i flerbostadshus. Statistik visar också att en villa byggd före 1950 oftare drabbas av elbrand i elanläggningen jämfört med en villa uppförd efter 1980, mätt över genomsnittet per år från 1930 till 2015.

– De resultat som hittills framkommit gällande bränder på grund av fel i elanläggningen, kommer Elsäkerhetsverket att titta vidare på i nästa steg i projektet, säger Magnus Karlsson, elinspektör.

Bränder i kyl och frys ger allvarliga konsekvenser
Cirka 20 procent, det vill säga 380 av alla elrelaterade bränder, uppstår i elektriska apparater. Av dessa produkter, både fast monterade och stickproppsanslutna, så är det vanligast med elbränder i tvättmaskiner, lysrörsarmaturer, torktumlare och kyl/frys. De elektriska produkter som enligt statistiken genererat mest allvarliga konsekvenser är kyl och frys.

Felaktig användning av elektriska produkter orsakar 1300 bränder

Den absolut vanligaste orsaken till elrelaterade bränder är felaktig användning av elektriska apparater och här är det spisar som sticker ut. De flesta spisbränderna sker i flerbostadshus.

– Spisar och övriga elapparater som har till uppgift att värma och hetta upp mat, ger ofta stora skador vid en felanvändning. I räddningstjänstens rapport återfinns exempelvis torrkokning, att man glömmer saker på spisen eller att en elapparat slås på av misstag. I dessa fall är det beteenden och andra indirekta orsaker som är det huvudsakliga felet, säger Magnus Karlsson.

Fakta om kartläggningen
Elsäkerhetsverket har med hjälp av räddningstjänstens insatsrapporter mellan åren 2005-2015 kartlagt var elbränderna startar i Sveriges bostäder. Kartläggningen är en del av projektet ”Elsäkerhet i bostäder” med mål att ta reda på vilka elsäkerhetsbrister som är störst i svenska hem och vad orsaken till bristerna är. Utredningen ska vara klar under hösten 2018. Huvudfokus i projektet är den fasta elanläggningen men även elsäkerhetsbrister i elprodukter finns med i kartläggningen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login