1,9 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager

By on 30 maj, 2022

I december 2021 fanns knappt 1,9 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Höstvete stod för den största andelen på drygt 1 miljon ton. Ett halvår tidigare, i juni 2021, fanns totalt 250 tusen ton spannmål i jordbrukarnas lager.

Vid 2021 års skördeundersökning förra hösten fick jordbrukarna frågan om hur stort lager av spannmål och höstraps de hade på gården den 30 juni. Jordbrukarna fick också göra en prognos för lagret den 31 december.

Detta är första gången Jordbruksverket publicerar statistik över jordbrukarnas lager av spannmål inom ramen för den officiella statistiken.

39 procent av jordbrukarna hade spannmål i lager i december 

Statistiken visar att 39 procent av jordbrukarna bedömde att de skulle ha spannmål i lager den 31 december 2021. Den 30 juni, samma år, hade 20 procent av jordbrukarna spannmål i lager.

Störst lager av höstvete

Vete och korn är de spannmålsgrödor som odlas mest. Dessa grödor utgjorde också störst andel av det lagrade spannmålet som fanns hos jordbrukarna under 2021. Den 31 december 2021 fanns det drygt 1 miljon ton höstvete i lager, enligt jordbrukarnas egna prognoser. Det motsvarar knappt 54 procent av den totala lagerhållningen spannmål i december. Näst störst andel utgjordes av vårkorn på 380 tusen ton, vilket motsvarar 20 procent av jordbrukarnas lager spannmål i december 2021.

Den 30 juni 2021 var vårkorn och höstvete de grödor som det fanns störst lager av hos jordbrukarna, knappt 75 respektive 74 tusen ton. Det motsvarar knappt 59 procent av den totala lagerhållningen den 30 juni förra året.

Spannmål jordbruket hade i lager den 30 juni 2021 samt prognos för lagret den 31 december 2021.

Störst lager i Svealands slättbygder och Götalands norra slättbygder

Störst lager av spannmål under 2021 fanns i Svealands slättbygder och Götalands norra slättbygder. Den 31 december uppgick lagerhållningen i Svealands slättbygder till 623 tusen ton och den 30 juni till 86 tusen ton. Den 31 december uppgick lagerhållningen i Götalands norra slättbygder till 618 tusen ton och i juni samma år till 71 tusen ton.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login