20 års arbete mot sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Av på 27 november, 2018

Med en nationell konferens i Uppsala, den 5-6 december, uppmärksammar Svenska kyrkan 20 års arbete (1998-2018) för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp. På programmet står bland annat utvärderingar av detta arbete, och rekommendationer inför det framtida arbetet.

Vi kommer att fokusera på insikter och lärdomar under dessa år, och på konstruktiva vägar framåt. Svenska kyrkan ska erbjuda professionella medarbetare och trygga mötesplatser för de människor vi möter, säger Inger Lise Olsen, handläggare för jämställdhet.

Konferensen är fullbokad med 160 anmälda, och vänder sig till bl a arbetsledare, arbetsmiljöansvariga, förtroendevalda, och barn-, ungdoms- och konfirmandledare i Svenska kyrkans församlingar.

Satsa mer förebyggande
Det nu tjugoåriga arbetet har inför konferensen granskats av en extern utredare, som bland annat har intervjuat biskopar, kyrkopolitiker, stiftsjurister, kyrklig personal, fackförbund och ekumeniska partners. Utredaren har också sett över kyrkans egna riktlinjer och informationsmaterial, samt utbildningen av stiftens kontaktpersoner.

Svenska kyrkan möter såväl barn som vuxna i våra verksamheter och i svåra livssituationer. Det är ett stort förtroende som våra anställda, förtroendevalda och ideella inte får missbruka för sexuella eller andra syften, säger Inger Lise Olsen. Som kyrka ska vi skapa trygga och respektfulla mötesplatser för människor. Vi kommer nu att satsa ännu mer på det förebyggande arbetet, inte minst inom vårt omfattande barn- och ungdomsarbete.

Ur programmet:

  • Presentation av kartläggningar (kvantitativt och kvalitativt) av de 20 årens arbete
  • Föredrag om maktmissbruk och om gränslöshet i kyrkliga miljöer, samt utsatthet för pojkar/män, HBTQ-personer och funktionshindrade.
  • Utmaningar från #Metoo och #Vardeljus till Svenska kyrkan.
  • Erfarenheter från webbutbildningen Trygga Möten, för barn- och ungdomsledare.
  • Panelsamtal med Svenska kyrkans Unga, Vision, Svenska kyrkans Utbildningsinstitut, Forum för prästvigda kvinnor och Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation.
  • Rekommendationer inför det fortsatta arbetet med att förebygga/bemöta sexuella övergrepp.

I konferensen medverkar bland andra ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Fredrik Modéus, professor Eva Lundgren, Svenska kyrkans kontaktpersoner i stiften, företrädare för Kirkens resurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Oslo, samt många fler.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in