20 ton honung från Asien såldes som svensk

Av på 28 oktober, 2018
Fotograf: Anna Lind Lewin

I veckan som gick har en omfattande falskmärkning av importerad honung upptäckts. Bluffen avslöjades då köparen Lars Pettersson på LP:s biodling i Säffle gjorde en så kallad pollenanalys som visade att partiet var från Asien och inte som angivits från Sverige. Flera uppköpare har blivit lurade och bland biodlarna i Sverige är oron stor att förfalskningen ska drabba kundernas förtroende för deras produkter.

Lotta Fabricius Kristiansen på föreningen Svenska Bin, som arbetar för att marknadsföra de svenska biodlarna och deras honung, ser allvarligt på det inträffade.
– Honung är en helt naturlig produkt där bina hämtar nektar från lokala växter. Därför kunde man med säkerhet säga att partiet inte var från Sverige när analysen visade sig innehålla en större mängd pollen från bomullsbusken, vattenmelon och andra växter som vi inte har i Sverige, medan pollen från svenska växter i stort sett saknades.

Biodlingsföretagaren Lars Pettersson på LP:s biodling anande oråd när han fick leveransen av honung från en säljare i Västsverige:
– Honungen såg bra ut men jag kände att det var något som inte stämde. 20 ton var för stor mängd honungsskörd i förhållande till säljarens biodling. Han hade inte tillräckligt många bisamhällen för att kunna producera så mycket.

Lars menar att den här typen av fusk gör att man som biodlare blir orolig för framtiden.
– Jag är förbluffad och bedrövad. Hur ska jag kunna lita på säljare när det går till så här? Jag kommer i fortsättningen bara att köpa från biodlare som jag känner och även satsa på att öka vår egen biodling. I år hanterar vi som uppköpare och honungstappare totalt 70 ton honung varav 10–15 ton från våra egna bin.

Det har visat sig att även företaget Svensk Honungsförädling har drabbats av bluffen och man haft ett gott samarbete kring utredningen. LP:s biodling har gjort en polisanmälan och håller den falskmärkta honungen i förvar tills vidare. Polisanmälan kommer sedan även att skickas till Livsmedelsverket. Biodlarna i Sverige har länge kämpat för att få Livsmedelsverket att ställa större krav på den importerade honungen. Idag nöjer man sig med svepande angivelser som ”Icke EU honung” på burkarna, och viss importerad honung tappas också på burkar som ska ge en känsla av svenskt ursprung.

– Vi behöver få en tydligare märkning och bättre kontroller, menar Kurt Oldeskog på Honungsringen som bistår biodlare med analyser och kvalitetskontroller.

– Honungen är den ekonomiska ersättning biodlaren får för sitt arbete med att hålla bin som i sin tur ger oss ekosystemtjänsten pollinering. Om biodlarna i landet slås ut av billig importhonung försvinner också honungsbina som pollinatörer. I det läge vi nu befinner oss då stora partier kan säljas under falsk beteckning behövs fler stickkontroller, säger Kurt.

Idag konsumerar vi i Sverige dubbelt så mycket honung som våra biodlare producerar.
– Vi behöver öka vår inhemska biodling för att bli självförsörjande och säkra pollineringen i landet, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Svenska Bin.

– Rent allmänt kan man säga att honung är en avancerad naturprodukt som tar lång tid att framställa både för bin och biodlare. Om den säljs väldigt billigt finns det anledning att fundera över om den är utspädd eller har fel ursprungsmärkning. Man får ofta vad man betalar för. Där finns en viktig uppgift för handeln att lära sig mer om kvalitetsskillnader och ursprung, och hjälpa kunden att välja rätt, menar Lotta.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in